Prehľad vypísaných tém - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

A | B | C | Č | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1 | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPABC analýza vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hudžíková, K.
2.BPAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAdaptácia a rozvoj zamestnancov v organizáciiŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy1 / -- Baranovičová, M.
4.BPAdaptácia zamestnancov v sledovanom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malíková, N.
5.DPAgilné metódy manažmentu testovania softvéruLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)I-EKP, I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čavojský, M.
6.DizPAgricultural Producers Organisations Membership EffectsBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAgriculture in Bio-economy context.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v LeviciachPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Štarke, I.
12.DPAgronomický rozbor pestovania lupiny bielej na podniku AgroLev s.r.o.Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)I-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Tarbaj, D.
13.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPAgrotechnické opatrenia pri pestovaní kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPAgroturistika ako predmet podnikania v Agropenzióne Adam v obci PodkylavaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAgroturistika ako predmet podnikania vo vybranom podnikateľskom subjekteHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mihalejová, K.
17.BPAkrylamid a jeho riziko pre konzumenta vybraných druhov potravínAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Schneiderová, L.
19.BPAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
20.DPAkumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviecKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Plevková, Z.
21.DPAlgoritmy kryptografie v LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Čerňanová, E.
22.DizPAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-TPLSPUPodrobnosti témy1 / 1 Vacho, L.
23.BPAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPAlternatívna závlaha okrasnej záhradyBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
25.BPAlternatívne meny - ich súčasnosť a budúcnosť.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bódiová, M.
27.BPAlternatívne riešenia obvodových plášťov halových objektovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
29.BPAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
30.DPAn Evaluation of Cultural Heritage in International Management of Enterprises with Selected Products and CountriesUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPSSPUPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPAn Evaluation of Cultural Heritage of Enterprises with Selected Products and CountriesUbrežiová, I.Katedra manažmentu (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPAnalysis of migration for job opportunities and globalisation of the labor market in the European UnionKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Szőkeová, V.
33.DPAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v rozdielnych prírodných podmienkachBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
34.DPAnalýza a aplikácia metódy rainflowRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPAnalýza a hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SRKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Joštová, K.
37.DPAnalýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Záhorec, T.
38.DizPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPAnalýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušiaKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Karika, R.
40.BPAnalýza bezpečnosti práce v chovoch hydinyŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPAnalýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriáchBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanáková, S.
42.DPAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bango, J.
43.DPAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Višňovská, V.
44.DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, P.
45.DizPAnalýza faktorov spôsobujúcich kančí pach bravčoviny (Denne štúdium)Juhás, P.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
46.DizPAnalýza faktorov spôsobujúcich kančí pach bravčoviny (Externé štúdium)Juhás, P.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPAnalýza finančno-ekonomických ukazovateľov podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bónová, M.
48.BPAnalýza fonetických cvičení vo vybraných učebniciach nemeckého jazykaGrežová, I.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
50.BPAnalýza funkcií plôch vyhradenej zelene.(MŠ,ZŠ,VŠ)Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
51.DPAnalýza genetickej rozmaninosti druhov rodu levanduľa (Lavandula L.) DNA markérmiŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
52.DPAnalýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podnikuBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
53.DPAnalýza charakteristík porastu v systéme CTFMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / -- Siklenka, T.
54.BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
56.DPAnalýza kalkulačného systému vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Furková, P.
57.DPAnalýza konštrukčných aspektov prepäťových ochránLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Madola, V.
58.DPAnalýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPAnalýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrovJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / -- Mydliar, L.
60.BPAnalýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podnikuUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPAnalýza legislatívy hybridných pohonovUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
64.DizPAnalýza mitochondriálnej DNA ako nástroj pre hodnotenie fylogenézy a biodiverzity hospodárskych a voľne žijúcich druhov zvierat. (E)Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPAnalýza monitorovacích a prístupových systémov a návrh ich využitia pre konkrétny podnikAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Mihalovič, F.
66.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Káčerová, L.
68.BPAnalýza možností využitia užívateľského softvéru analytických váh Voyager® Pro v podmienkach tribologického laboratóriaKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPAnalýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného tokuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Höriková, Ž.
70.BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
71.BPAnalýza pestovateľskej technológie poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Juríček, M.
72.BPAnalýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
73.BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, Š.
79.DPAnalýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhuChlebo, P.Katedra výživy ľudí (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy2 / 3 Režo, P.
Feriancová, A.
80.BPAnalýza ponuky elektronických služieb u vybraných komerčných bánk v SR.Holúbek, I.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jordánová, D.
81.DPAnalýza používaného náradia a implementácia nových typovŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Horník, M.
82.BPAnalýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Micheľ, J.
83.DPAnalýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minimaMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balášková, A.
84.DPAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
85.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrebíčková, M.
86.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
88.BPAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Pastorek, A.
89.BPAnalýza produktivity práce vo vybranom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nemčík, J.
90.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
92.DPAnalýza spotrebiteľského správania ekologicky uvedomelého spotrebiteľa na trhu potravínRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Katrušin, M.
93.DPAnalýza spotrebiteľského správania na trhu vybraných produktovRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Račeková, L.
94.DPAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kozák, É.
95.DPAnalýza spotreby elektrickej energie vybraného technologického procesuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Bako, M.
96.DPAnalýza spotreby potravín v SRPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
97.BPAnalýza stavu distribúcie el. energie vo výrobnej organizaciiPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Okruhlica, V.
98.DPAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
99.BPAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôlChlebo, P.Katedra výživy ľudí (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 3--
100.BPAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôlChlebo, P.Katedra výživy ľudí (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 3--
101.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
102.BPAnalýza systému dôchodkového zabezpečenia na SlovenskuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Cintulová, L.
103.DPAnalýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej technikyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
104.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
105.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
106.BPAnalýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzkeČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
107.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
108.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Vyhlídalová, M.
Rajčová, M.
109.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kulperová, A.
110.BPAnalýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčík, A.
111.BPAnalýza trhu práce vybraného sociálneho prostredia (konkrétneho okresu, resp. kraja)Barát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 3--
112.DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
113.DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPAnalýza údajov účtovnej závierky v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy2 / 2 Mokrášová, K.
Holečková, V.
115.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
116.DPAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
117.DPAnalýza vibrácií strojných zariadeníŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kobzová, B.
118.DPAnalýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekteKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Košťál, M.
119.DPAnalýza vplyvov globálnej klimatickej zmeny a eliminácia rizík v sektore poľnohospodárstva.Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPAnalýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používaniaBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinec, P.
122.DPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1--
123.DPAnalýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazívCsillag, J.Katedra fyziky (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Paul, P.
124.BPAnalýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Sirotová, E.
125.BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPAnalýza vplyvu vlhkosti vo vybraných stavebných konštrukciáchSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Hansková, L.
127.BPAnalýza vybraných faktorov pracovného prostrediaBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Gubčo, M.
128.DPAnalýza vybraných faktorov predikujúcich spotrebiteľské správanie na trhu mliečnych výrobkovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benčeková, D.
129.DPAnalýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Dóczy, D.
130.DPAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Burgundských králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
131.DPAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Nitrianských králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPAnalýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Geciová, M.
134.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Škula, F.
135.BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese KrupinaŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sláviková, V.
136.BPAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
137.DPAnalýza výkonnosti agrárnych podnikov hospodáriacich v porovnateľných prírodných podmienkach.Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 2--
138.DPAnalýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutneniaMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / -- Struhár, K.
139.BPAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
141.DPAnalýza výsledkov merania valcovitosti vnútorných valcových plôch s použitím zaťažovacej hlavice a bez nejKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPAnalýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, P.
143.BPAnalýza využívania sociálnych sietí v podnikovom prostredí na SlovenskuOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
144.BPAnalýza vývoja cien vybraných komodítPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Černová, S.
145.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPAnalýza vývoja nákladov a výnosov vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bajan, L.
149.DPAnalýza vývoja spotreby vybraných komodítPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Mahríková, A.
150.BPAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Godišová, L.
151.DPAnalýza vývoja zahraničného obchodu a jeho význam v hospodárstve SR a vybranej krajinyPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / -- Morongová, R.
152.DizPAnalýza významu, potreby a rozvoja vodárenských nádrží na severovýchode SlovenskaJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kodada, M.
154.DPAnalýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkamiPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Kamencayová, N.
155.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
156.DPAnalýza závislosti početnosti vrhu od hmotnosti chovných súk štandardných hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
157.BPAnalýza zelenej infraštruktúry vybraného katastrálneho územiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / ----
158.DPAnalýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiachMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / -- Lukáč, A.
159.DPAnalýza zmien stavu kvality vody a sedimentov malých vodných nádržíJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Hološ, S.
160.DPAnalýza zmien technického stavu malých vodných nádrží a ich údržbyJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Lukáčiková, D.
161.DPAnalýza životnej úrovne obyvateľstva vo vybranom regiónePietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Mušinská, K.
162.DPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Pallová, E.
163.BPAnglicizmy v odborných textoch z oblasti manažmentuKlimentová, K.Katedra jazykov (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
164.BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, P.
165.DPAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
166.DPAnorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, P.
167.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
168.BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mrvová, M.
169.BPAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Krivoňáková, I.
170.BPAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-FAR, B-HIP, B-MZV, B-SCH, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Karácsony, T.
171.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a NitriaBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
172.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a NitriaBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
173.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a NitriaBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
174.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a Nitria - pre FZKIBajčan, D.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a DevínBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
176.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a DevínBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
177.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a DevínBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
178.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a Devín - pre FZKIBajčan, D.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPAntioxidačná charakteristika inovovaných potravinových výrobkov pripravených z vybraných častí voľne rastúcich druhov rastlínBrindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
180.DPAntioxidačná charakterizácia Pergy a jej nutraceutický potenciál vo výžive obéznych jedincovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
181.DPAntioxidačný potenciál Ligurčeka lekárskeho (Levisticum officinale) na samčie reprodukčné bunkyTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Varga, A.
182.DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Aftanas, M.
183.DPAplikácia extraktov z liečivých bylín do ovocných štiav s cieľom zvýšenia ich senzorickej a nutričnej kvalityMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Pečarková, T.
184.DPAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri predaji mlieka a mliečnych produktovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kováčiková, A.
185.BPAplikácia metód hodnotenia drevín v sídelnej krajine.Rovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Villárová, L.
186.DPAplikácia mikroRNA markérov vo verifikácii genotypov pestreca mariánskeho (Silybum marianum L.)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / ----
187.DPAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
188.DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
189.BPAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
190.DPAplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobeKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Drappan, K.
191.DizPAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskóznozno-elastických vlastnosti materiálovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)D-RSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
192.BPAplikácia rastlinných elicitorov v podmienkach in vitro pestovania rastlínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
193.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Janičák, P.
195.BPAplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradochJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Szőke, M.
196.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPAplikovaný marketingový mix vo vybranom podnikuKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Uhríková, B.
198.BPArchitektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí.Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
199.DPArchitektonické a krajinárske riešenie poľnohospodárskeho družstva v obci BrhlovceČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Pástorová, A.
200.DPAróma ako faktor tvorby kvality prostredia a značky vo výrobe, obchode a službáchHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Poláčiková, V.
201.DPAróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Duchoňová, T.
202.DPAróma marketing: Nasadenie vône vo vybranej kaviarniPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / -- Mareková, K.
203.BPAróma marketing, novodobý marketingový fenomén vo vybranom podnikateľskom subjekteMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Maťuchová, B.
204.DizPAromachológia ako externý faktor výberu a preferencie vybraných potravinárskych produktov v gastronómiiVietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
205.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
206.DPAspekty ochrany spotrebiteľa na trhu s potravinamiRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
207.DizPAssessing the Impacts of Economic and Climate Changes on Land UseHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
208.BPAssets and Capital Structure of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-IBAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
209.DPAtraktívnosť odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Vida, T.
210.DPAutomatické nakladanie domcov na montážnu linkuValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / -- Dodok, A.
211.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Leitman, A.
212.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelenímCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Süttö, H.
213.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Görög, F.
214.BPAutomatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléraCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, J.
215.DPAutomatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kopáč, F.
216.DPAutomatizácia procesu montáže klimatizácií pre automobilový priemysel na zvýšenie produktivityPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
217.DPAutomatizácia vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysleHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lajda, M.
218.DPAutomatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysleHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPAutotuning PID regulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Hrotík, S.