Prehľad vypísaných tém - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / ----
3.BP Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.DP- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
5.DP- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
6.BPAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demir, B.
8.BPAdaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Oslejová, V.
9.BPAgrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodínOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janek, L.
11.BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Peškovič, D.
15.BPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké LovcePačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPAgronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR ŠimončíkPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Šimončík, P.
17.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
20.BPAkceptácia potravín so zníženým obsahom soli zo strany spotrebiteľaČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Uramová-Hricková, V.
21.DizPAklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
22.BPAkrylamid v potravináchBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / ----
23.DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
24.DPAktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hrušková, K.
25.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Schneiderová, L.
26.BPAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
27.DPAktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAkvapónia a jej využitie v zeleninárstveŠlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Tondrová, J.
29.BPAkvapónia ako integrovaný systém produkcie rýbAndreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
30.DizPAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-TPLSPUPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPAlternatívne spôsoby vykurovania budovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Pivarček, F.
33.BPAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, E.
34.DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
35.BPAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
36.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šipikalová, D.
37.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Palovičová, H.
38.DizPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
39.DizPAnalýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPAnalýza denného osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Adamovits, L.
41.BPAnalýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom územíZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Zifcsáková, E.
42.BPAnalýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom územíZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, P.
44.BPAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
46.DPAnalýza genetickej rozmanitosti citrusovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
47.BPAnalýza chemických komponentov v muštochTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-VINBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Grolmusová, M.
48.BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPAnalýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Flegrová, J.
50.DPAnalýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Čížová, B.
51.DPAnalýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Melknerová, B.
52.BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
53.BPAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
54.DPAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
55.DPAnalýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
56.DizPAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPAnalýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podnikuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPAnalýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPAnalýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPAnalýza kvality vetrania v zlievarenskej dielniSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Benko, M.
61.BPAnalýza kvality vzduchu výrobného objektuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, K.
62.BPAnalýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
63.BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPAnalýza materiálového toku vo vybranej organizáciíTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zicháček, A.
66.DPAnalýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestorochBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
68.BPAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPAnalýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadeníČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kazán, Ľ.
70.BPAnalýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky strojaČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kadvan, A.
71.BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatinyDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
74.DPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / ----
77.BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
79.BPAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Harisová, K.
84.DPAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaľavská, R.
85.BPAnalýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej technikyKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
86.DPAnalýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-VLUSPUPodrobnosti témy1 / -- Stražancová, M.
87.DPAnalýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
88.DizPAnalýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienkyMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)D-MBISPUPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPAnalýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Baloghová, K.
90.BPAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Demčáková, R.
92.BPAnalýza procesu spaľovania biomasyKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
93.DPAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ondrisová, K.
95.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
96.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
97.BPAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / 2 Pastorek, A.
98.BPAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPAnalýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostrediaŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Krnčanová, R.
100.BPAnalýza rizík vybraných technológiíBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Tesery, J.
101.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, P.
102.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
103.DPAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / -- Niňajová, N.
Násaly, F.
104.BPAnalýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objektePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Grznárová, B.
105.DPAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vitková, H.
106.DPAnalýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiáchBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Pócsik, T.
107.BPAnalýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPAnalýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovácsová, S.
109.DPAnalýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podnikuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, M.
110.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
111.BPAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / -- Križanová, N.
112.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
113.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
114.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
115.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
116.DPAnalýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčovBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kulperová, A.
118.BPAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hojdan, Š.
119.DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
120.DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
121.DPAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulínyová, Z.
122.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
123.DPAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
124.DPAnalýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
I-MAP
FEMPodrobnosti témy2 / 2 Kapustová, B.
Kišacová, K.
125.DPAnalýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populáciiCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Gnaľová, V.
126.BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPAnalýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenieHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
130.BPAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Šurinová, L.
131.BPAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPAnalýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
133.DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
134.DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
135.DPAnalýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
136.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
138.BPAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
139.DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vargová, M.
140.BPAnalýza výrobného procesu pri frézovaníŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, M.
141.BPAnalýza výrobného procesu pri sústruženíŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Rosipalová, S.
142.BPAnalýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jenčová, J.
143.DPAnalýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
144.BPAnalýza využívania alternatívnych pohonov automobiluKunecová, D.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Gula, A.
145.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPAnalýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPAnalýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, M.
152.BPAnalýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
153.BPAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Huranová, I.
154.BPAnalýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
155.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kodada, M.
156.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
157.DPAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Benčatová, M.
158.BPAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Landczman, V.
159.DPAnalýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-MAP
I-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
161.DizPAnalýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby pivaUrminská, D.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
162.DPAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy0 / 2--
163.DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Ábel, M.
Verešová, A.
164.BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lacika, J.
165.BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, P.
166.DPAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
167.DPAnorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
168.DPAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKISPUPodrobnosti témy0 / 1--
169.BPAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
170.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
171.BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mrvová, M.
172.DPAnti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mladá, M.
173.DPAntimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
174.BPAntimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkovPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Brachňáková, K.
175.BPAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Karácsony, T.
177.BPAntioxidačná aktivita vybraných druhov kávyBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
178.BPAntioxidačná aktivita vybraných zložiek potravínBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPAntokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
180.DPAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Sádovský, M.
181.DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
182.BPAplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, R.
183.DPAplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Jurčišin, P.
184.BPAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / -- Rechtorovič, A.
185.DPAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
186.DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
187.BPAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
188.DizPAplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Janičák, P.
191.DPAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
192.DPAplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikochMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
194.DPAplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobeŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Bujdák, M.
195.DPAplikácie virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
196.DPAróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
197.DPAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Farkaš, A.
198.DPAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tóthová, K.
199.DPArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Budovcová, M.
200.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
201.DPAssessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Reymov, T.
202.BPAssets and Capital structure of selected companyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAA
B-MPAS
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
203.DPAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
204.BPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
205.DPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
206.BPAutomatická závlahaLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
207.BPAutomatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Halomi, R.
208.BPBakteriálna diverzita v produkcii vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-VINBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
209.BPBakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotíkHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1 Grežo, D.
210.BPBaktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lauro, K.
212.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Masaryková, L.
213.BPBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Skokanovič, R.
214.BPBataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Sulírová, K.
215.DPBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
216.BPBezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 2--
217.DPBezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Nádaždyová, M.
218.BPBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
219.BPBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / -- Husarčíková, D.
220.BPBezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu pivaSolgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mátyusová, L.
221.DPBezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPBezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmiKozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
223.BPBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
224.DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
226.BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
227.BPBioaktívne látky v bylinných čajochŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Taliga, T.
228.BPBioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvoduMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPBioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
230.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
231.DizPBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European CountriesMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
232.BPBioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
234.BPBiochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)Gálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Cverenkárová, S.
235.BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
236.DizPBiológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)Eliáš, P.Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)D-VRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
237.DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy0 / ----
238.BPBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
239.DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
240.BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Čubirková, J.
241.BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / -- Benková-Rybárová, S.
242.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPBiologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Gazdíková, D.
244.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
245.DPBiomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
247.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
248.BPBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
249.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
250.BPBioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradáciaJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kureková, E.
251.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
252.BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Balalová, K.
253.BPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
254.DPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
255.BPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
256.DPBlahobytná analýza slovenského trhu s cukromBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
258.BPBoronitridovanie nerezových ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Jambor, S.
259.DPBoronitridovanie ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
260.BPBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benkovič, T.
261.DPBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
262.DPBuriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska ŠtiavničkaTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kohút, M.
263.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Sučíková, N.
264.DPBuriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VORFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Balázs, Á.
265.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
266.DPBusiness plan of a new companyRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Švajcerová, R.
267.BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
268.DPCash flow ako významný determinant úspechu podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balušíková, A.
269.BPCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
270.DPCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Beňatinský, D.
271.BPCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szárazová, V.
272.DPCentrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Vydarený, M.
273.DPCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Matejovie, D.
274.DPCibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
276.DizPCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
277.BPComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
278.BPComparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gattellaro, S.
279.BPConsumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Stümpelová, M.
280.DPConsumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
281.DizPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPASPUPodrobnosti témy0 / 1--
282.DPCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dobaiová, D.
283.DPCountry of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Karásiková, D.
284.DPCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Lomnická, J.
285.DPCRM system implementation in the company - case studyPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
286.DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
287.BPČinitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v dopraveKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, P.
288.BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Šoóki, R.
289.BPDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / -- Kováčová, K.
290.BPDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácieMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / -- Marjanović, S.
291.BPDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy1 / 1 Luptáková, M.
292.DPDeštruktívne skúšky zvarových spojovKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Tonkovičová, P.
293.DPDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
294.BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
295.DPDetekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRTomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Farkasová, S.
296.DPDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
297.BPDetekcia mliečnych proteínovZajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Bolgárová, N.
298.BPDetekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzoraTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Gemer, D.
299.DPDetekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
300.DPDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
301.DizPDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
302.DizPDeterminácia markerov zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
303.DizPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchovKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / ----
304.DizPDeterminants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPASPUPodrobnosti témy0 / ----
305.BPDeterminants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
306.DPDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Kohút, J.
307.DPDeterminanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, M.
308.BPDeterminanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresuHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Pliešovský, J.
309.DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
310.BPDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
311.BPDiagnostika obrábacích strojovŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
312.BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Peniažka, J.
313.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
314.BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
315.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zajíčková, M.
316.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
318.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
321.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
322.ZPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
323.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
325.ZPDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 4--
326.BPDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
327.DPDiverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKISPUPodrobnosti témy1 / 1 Magdolen, G.
328.BPDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Stračárová, M.
329.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
330.BPDodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytkuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
331.BPDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPASPUPodrobnosti témy0 / ----
332.DPDopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
333.DPDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Palajová, F.
334.DPDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
335.DPDopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
336.DPDostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
337.BPDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
338.DPDôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstvaHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
339.DPDrobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Maňová, M.
341.BPDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Homolova, E.
342.DPDynamické posúdenie jednostopového vozidlaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovič, P.
343.BPDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
344.BPDynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
345.DPDynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
346.DizPEco-efficiency of Agriculture in the EUBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPASPUPodrobnosti témy0 / ----
347.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
348.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
349.DPEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
350.DPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Trenčiansky, M.
351.BPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
352.DizPEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
353.DizPEfektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovZeleňáková, L.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
354.BPEfektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjektePorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Oravec, L.
355.DPEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
356.BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencieHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Poláková, S.
357.DizPEko-efektívnosť poľnohospodárstva SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti témy0 / ----
358.DizPEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
359.DPEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Novotná, M.
360.BPEkonomická analýza vybraného podnikuBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Krakovská, K.
361.BPEkonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Egri, E.
362.DPEkonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
363.DPEkonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Thonhauserová, N.
364.BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vargová, A.
365.DPEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
366.BPEkonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
367.DPEkonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrubják, L.
368.DPEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
369.BPEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
370.DPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podnikuLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
371.DPEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bulavová, S.
372.DPEkonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
373.BPEkonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kožuchová, D.
374.DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Štefanco, M.
375.BPEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Filípková, A.
376.DPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Ďuráková, S.
377.DPEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Čudai, A. F.
378.BPEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kozolková, D.
379.BPEkonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Riečická, N.
380.BPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, P.
381.BPEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lelláková, M.
382.BPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
383.BPEkonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
384.BPEkonomika biopalivPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Tomeček, A.
385.DPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
386.BPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
387.DizPEkonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-ZBC
B-EMZ
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
389.BPElektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnochAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
390.BPElektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Mego, S.
391.DPElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, K.
392.DPEliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
393.DPEmisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
394.BPEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
395.BPEmisie spaľovacích motorovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šimo, M.
396.DPEndogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPEnergetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Fekete, B.
398.DPEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
399.DPEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
400.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krist, M.
401.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Miklušová, S.
402.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šubertová, S.
403.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
404.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
405.BPEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPUPodrobnosti témy1 / 2 Bachorecová, R.
406.DizPEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
407.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benďáková, V.
408.BPEnzymatické mechanizmy rezistencie baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
409.BPEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Baumgartnerová, J.
410.BPEtické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
411.BPEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, R.
412.BPEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
413.DPEvent marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnovská, L.
414.BPEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Hazdová, N.
Jančovičová, L.
415.BPEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2 Krošňáková, M.
Michaličková, R.
416.DPExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
417.DPExchange rate risk management in companyTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
418.DPExperimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halenárová, M.
419.BPExpresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
420.BPExpresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
421.BPFaktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
422.DizPFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
423.DPFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
424.BPFaktory ovplyvňujúce kvalitu práce pracovníka vo výrobeBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Slamka, J.
425.BPFaktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na SlovenskuMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Peťovská, K.
426.DPFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Čepedyová, N.
427.DPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vlková, K.
428.DizPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
429.DPFaktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
430.BPFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mojžišíková, M.
431.BPFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
432.DPFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ďurišová, R.
433.BPFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
434.BPFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
435.DizPFarm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
436.DizPFarming Employment in the EU: Current Challenges and PerspectiveQineti, A.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / ----
437.DizPFeatures of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European UnionTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
438.DPFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
439.DPFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / ----
440.DPFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
441.DPFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
442.BPFinančná analýza obceSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
443.BPFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
444.DPFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Netryová, D.
445.DPFinančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podnikuSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Antaličová, M.
446.BPFinančno ekonomická analýza podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuťková, N.
447.DPFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Straňák, D.
448.BPFinančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
449.BPFlavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostrediaŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
450.DPFlavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
451.BPFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
452.ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
453.DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
454.BPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
455.DPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
456.ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
457.DPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
458.BPFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
459.BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
460.BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
461.BPFood consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Antoš, P.
462.DPFood Spending Patterns of different Income-level HouseholdsHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
463.DizPFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Černý, I.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
464.BPFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom krajiSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krumpálová, V.
465.BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
466.DPFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
467.DPFundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaníHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lieskovská, M.
468.BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 5--
469.DPFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
470.DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
471.DPFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
472.BPFunkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
473.BPFytohormóny v obilnináchTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
474.DPFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
475.DizPFyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDSPUPodrobnosti témy0 / 1--
476.BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
477.BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
478.BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
479.DPFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
480.BPGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 2--
481.BPGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 2--
482.BPGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Tichá, M.
483.DPGenetická biodiverzita fazule záhradnejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
484.DPGenetická biodiverzita pohánky jedlejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Jančov, M.
485.DPGenetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
486.DPGenetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, E.
487.DPGenetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Kučka, M.
488.BPGenetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
489.DizPGenomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
490.DizPGenomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
491.DizPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
492.DPGenomické markéry alergénovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
493.DizPGenomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Gálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
494.DizPGenomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
495.BPGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
496.DPGeometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémochPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy0 / 1--
497.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
498.BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
499.BPGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Szalay, T.
500.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
501.BPHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPHericium sp. – huba s vysokým potenciálomGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
503.DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
504.DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
505.BPHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Cviková, S.
Trhanová, T.
506.BPHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Sedláková, K.
507.BPHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
508.BPhistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Križanovičová, K. D.
509.BPHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
510.BPHodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdyMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
511.DPHodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
512.DPHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hudec, R.
513.DPHodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podnikuTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
514.DPHodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
515.BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
516.DPHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, J.
517.DPHodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, K.
518.DPHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Pavlovič, R.
519.DPHodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kopál, D.
520.DPHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
521.BPHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Ment Gubóová, L.
522.DPHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Furdeková, I.
523.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
524.DPHodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Krakó, S.
525.DPHodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
526.DizPHodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)Chlebo, R.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
527.DPHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Janíček, D.
528.DPHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
529.DPHodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
530.DPHodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
531.BPHodnotenie hluku vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žibrita, A.
532.DPHodnotenie hospodárenia vybraného podnikuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kačák, P.
533.BPHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Straková, T.
534.BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
535.DPHodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
536.BPHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubaiová, M.
537.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
538.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Scholc, R.
539.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
540.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
541.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
542.DPHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
543.DizPHodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerovChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTSPUPodrobnosti témy0 / ----
544.DPHodnotenie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti vybraného pracovného zariadeniaBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / 1--
545.BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
546.DPHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
547.DPHodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producentaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNISPUPodrobnosti témy1 / 1 Szedlár, M.
548.BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
549.DPHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
550.BPHodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ďurický, M.
551.DPHodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
552.DPHodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkovTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 2--
553.DPHodnotenie kvality výrobku vo vybranom podnikuBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mrváň, I.
554.BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrabovský, A.
555.DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
556.DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaššáková, K.
557.BPHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Králiková, M.
558.BPHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
559.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lörincová, D.
560.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, K.
561.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bédiová, K.
562.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
563.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Cziriová, J.
564.DPHodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktuKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
565.BPHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
566.BPHodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mihaľ, M.
567.BPHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Klačanský, I.
568.BPHodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemenaCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy1 / -- Hlavatá, A.
569.DPHodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metódMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Michela, D.
570.BPHodnotenie podnikateľského prostredia na SlovenskuHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
571.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / ----
572.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
573.BPHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sámela, F.
574.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Supek, I.
575.DPHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Gálisová, M.
576.BPHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mamrák, P.
577.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
578.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
579.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
580.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
581.DPHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
582.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
583.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
584.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
585.BPHodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy1 / 1 Rokášiová, R.
586.DPHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
587.DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
588.DPHodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazuKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Jesenský, A.
589.BPHodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
590.BPHodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Breja, K.
591.BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
592.BPHodnotenie úrodových parametrov ačokčiŠlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Czéreová, M.
593.DPHodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy2 / 1 Červený, M.
Lenďák, T.
594.BPHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmiKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
595.DPHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasuMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
596.DPHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
597.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
598.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
599.DPHodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzyMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / -- Titko, E.
600.BPHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Medek, M.
601.BPHodnotenie vybraných vlastností biomasyKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
602.BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta VráblePapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štefunková, I.
603.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2 Švéda, R.
604.DPHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
605.DPHodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácieKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
606.DPHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubovská, M.
607.BPHodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénuMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Horečná, T.
608.BPHorizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadlaMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
609.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
610.DPHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
611.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
612.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Olách, M.
613.BPHow political supremacy affects economy of JamaicaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
614.BPHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lalák, J.
615.DPChange management in the organizationSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Di Sabato, V.
616.BPCharakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na SlovenskuCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
617.BPCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
618.BPCharakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusíkMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
619.BPCharakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizmeLidiková, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, A.
620.BPCharakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látkyHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Perútková, P.
621.DPCharakteristika fazule pomocou DNA analýz.Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Bédiová, N.
622.BPCharakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Riečanová, R.
623.BPCharakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
624.BPCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
625.BPCharakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
626.BPCharakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
627.BPCharakteristika proteínov kravského mliekaZajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky NemeckoPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
629.DPCharakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, D.
630.BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
631.DPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
632.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
633.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
634.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
635.BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
636.DPCharakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
637.BPChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, L.
638.BPChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
639.BPChemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
640.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
641.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
642.BPChemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochFikselová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
643.BPChemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktovTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
644.BPChemické zmeny potravín počas tepelnej úpravyTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTG
B-BKB
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
645.DizPChitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresuLibantová, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
646.BPChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
647.BPChoroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaszanyoczki, F.
648.BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
649.BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti témy0 / 1--
650.BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
651.BPChyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
652.BPIdentifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenamiŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
653.DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
654.DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1 Škultéty, M.
655.BPIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-VKFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
656.BPIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritériíRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
657.DizPIdentifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkovGolian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
658.DPIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, M.
659.DPIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Stanová, M.
660.DizPIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
661.DPIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 2--
662.DizPImpact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / ----
663.DPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Slamková, D.
664.BPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy1 / 1 Reznik, M.
665.BPImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Podhradská, K.
Varga, M.
666.DPImpact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply ChainRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERSSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hubináková, V.
667.BPImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017Polák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
668.DPImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mališová, M.
669.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
670.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Nová, P.
671.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Masárová, L.
672.BPImprovement of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
673.BPIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kosír, O.
674.DizPIndikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZPodrobnosti témy0 / ----
675.DPInflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
676.BPInflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, M.
677.BPInflácia ako makroekonomický javKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
678.DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
679.BPInformačná bezpečnosť - voliteľna témaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-AIE
B-KME
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
680.DPInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Pokorná, Z.
681.DPInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Do Thaiová, D.
682.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
683.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
684.DPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
685.BPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
686.DPInnovative approaches of measuring business performanceTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 2--
687.DizPInovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externáFikselová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 2--
688.DPInovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLCBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
689.DPInovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebeniaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
690.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Andóová, B.
691.BPInovácie a rozvoj počítačovej siete v podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Krnčan, T.
692.BPInovačná schopnosť agropotravinárstvaSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
693.DPInovatívne prístupy k výskumu a marketingu vínaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sokolová, K.
694.BPInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kulichová, M.
695.DPInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
696.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
697.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
698.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kárpáty, E.
699.BPIntegrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesovOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ňurcík, L.
700.DPIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Sekerová, P.
Klocoková, B.
701.DPInterakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tomčalová, K.
702.BPInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
703.DPInterakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
704.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
705.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
706.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
707.BPInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
708.BPInternational Business of SRPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
709.BPInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
710.BPInternetový obchod a ochrana spotrebiteľaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Vanyová, A.
711.DPInterný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizáciiPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
712.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Molnárová, R.
713.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
714.BPINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIEČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / ----
715.DPInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
716.BPInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Szabóová, T.
Španková, V.
717.DPInvestičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej surovinySerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
718.BPInvestovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Tinák, M.
719.BPJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
720.BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Borovská, B.
721.DPJednoúčelový prípravok na montáž plastových dielovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Gyuresko, L.
722.DPKalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / -- Pastorok, P.
Polyáková, K.
723.BPKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
724.BPKapitálová primeranosť bánk v eurozóneBencová, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
725.DizPKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
726.BPKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
727.BPKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
728.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
729.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
730.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
731.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
732.DPKnowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, V.
733.BPKomfortné prvky výbavy kabín automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cigáň, L.
734.DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Drábeková, J.
735.BPKomparácia agroobchodu SR a ČRSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
736.DPKomparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pólyová, L.
737.