Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / --
--
3.BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
9.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DP
Analýza efektu kríženia ne genetické založenie dojnícKasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
13.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Halo, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
15.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DPAnalýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
26.BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
27.BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.BPAnalýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
30.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
31.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
32.
DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DPAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
37.DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DP
Analýzu efektu kríženia na genetické založenie výkrmového dobytka
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Granátová, M.
49.DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DP
Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovceCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Slamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
54.DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
55.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
56.BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
59.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
60.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
63.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhuKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
64.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
65.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
67.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.
DP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
71.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
76.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3--
77.DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
78.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
80.
ZPDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
81.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
82.
DP
Efektivita rôznych druhov pascí proti krtomCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
87.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
89.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
BPFlavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostrediaŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
91.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
92.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
93.
DP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3--
94.
ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
95.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
96.
ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
97.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
98.BPFloristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
99.DPFloristický prieskum vybraného územiaKatedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
100.BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
101.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
103.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
104.DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
105.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
106.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
107.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
108.BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
110.
DP
Genomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
111.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
112.
BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
113.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
BP
História a tradície slovenského vidieka
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2 Cviková, S.
Trhanová, T.
117.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-SCH
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
120.DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
121.
BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
122.BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
125.
DPHodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
126.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
128.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2--
129.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
130.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
135.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
137.BP
Hodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
138.BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
139.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.BPCharakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
BP
Charakteristika a možnosti využitia vybraných plevnatých druhov pšenice vo výžive ľudí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
143.BPCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
144.BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
146.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
147.
BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
149.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
150.BPChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
152.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
153.
BP
Chovná oblasť slovenského pinzgauského plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
154.
BP
Chovná oblasť slovenského pinzgauského plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
155.BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
157.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
158.DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
159.
DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
160.
BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
161.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.
BP
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
163.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
164.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
165.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
166.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
167.
BPKonfliktné minerály Conflict MineralsKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
BPKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
170.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
171.
BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
172.
BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
173.
BPKoreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudíBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kellner, M.
174.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
175.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodinyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.DP
Manažment rodinnej farmy
Vavrišínová, K.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
178.
BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DPMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
180.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
181.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
182.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
183.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
184.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
185.BPMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
188.
BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.
DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
190.
DP
Morfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.BPMorfometria prieduchového aparátu obilnín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
192.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
193.BP
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
194.
BPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
196.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
197.DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
198.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
199.
BPMožnosti využitia Anglických setrov v podmienkach SlovenskaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
200.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
202.
DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
203.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
204.
BPMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
205.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.BPNanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
207.BPNízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
209.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
210.
BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
211.
BP
Panalergény a krížové alergieKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
212.
BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergiíŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
213.BPPestovanie energetických plodínCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Psicová, G.
215.BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
216.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
217.DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
218.
BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
220.
BPPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeKatedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Srnková, H.
221.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
222.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
223.
BPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
224.
DPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
225.
BPPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
226.DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
DPPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
228.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
229.
BPPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu1 / --
231.
DPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
232.BPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
233.
DPPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
234.
DPPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.DPPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
236.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Miko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
238.BPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
239.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 5 Hraboš, E.
240.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZPodrobnosti tématu4 / 5 Gašpar, M.
Hégerová, V.
Uhrin, T.
Mižík, M.
241.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 7
Hudáková, E.
242.DPPôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
243.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
244.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
BP
Príprava stavačov na Field Trial
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťKatedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 4
--
247.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
248.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
249.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
250.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
252.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Ďurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
253.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 3
--
255.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
256.
BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
258.
DP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.BPRozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
260.BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
261.
DPSekvenčná variabilita alergénov rastlínKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
263.
BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.
BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-VSP
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
265.DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
266.BPSledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
267.
DPSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusKatedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
268.BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
269.
BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
270.
DPŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
271.BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
272.BPTestovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
273.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
274.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
275.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
276.
BP
Úloha selekcie vo výstavbe genómu hospodárskych zvierat
Moravčíková, N.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
277.BPUV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
278.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
279.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
280.
BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
281.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
282.
BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
283.
BPVlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Kvočka, K.
284.BP
Vlastnosti prírodných farbív a ich využitie
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.BP
Vošky na hlúbovinách
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
286.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
287.
DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
288.DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Macák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
290.
DPVplyv migrácie na diverzitu hospodárskych zvierat
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
291.
BP
Vplyv migrácie na výstavbu genómu hospodárskych zvieratMoravčíková, N.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
292.
BPVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
293.
DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
295.
BP
Vplyv ročného obdobia otelenia na mliekovú úžitkovosť dojnícKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
296.
DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
297.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
298.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
299.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
301.
DP
Vplyv selekcie na diverzitu hospodárskych zvierat
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
302.
BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
303.
DPVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
304.BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Slamka, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
306.
DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
307.DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
309.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
310.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Hanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
312.BPVplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
313.BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
314.BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
315.DPVyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastochŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
317.
DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
318.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
319.DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
320.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Arpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / --
321.
BP
Výskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom období
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
322.
BP
Výskyt vošky broskyňovej na broskyniach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
323.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
324.BP
Využite koňa v poľovníctve a lesnom hospodárstve
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
325.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / ----
326.
DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
327.DP
Využitie morfologických znakov na semenách ľanu siateho pre určenie nutričných parametrov
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.
BP
Využitie rastlinných adaptogénov vo výžive ľudíKrivosudská, E.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
329.BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
330.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
331.
BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / 5--
332.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
333.BP
Význam mlieka vo výžive ľudí
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Bujňáková, V.
334.
BP
Význam polyfenolových látok chmeľu
Krivosudská, E.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-VLU
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
335.
BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
336.DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
337.BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Dunaj, D.
338.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
339.
DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
340.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
341.BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
342.
BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
344.BPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
345.
DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
346.DPZhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
347.
DPZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
348.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
349.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
351.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
352.DPZhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.BPZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
355.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
356.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
357.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
358.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
359.DPZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
360.
DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3
361.
DisP
1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencov
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Dóbi, J.
362.
BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--