Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
3.
BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentovKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.BPAgrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
5.
BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
10.
BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimončík, P.
11.
DisP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýbKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
15.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
17.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
18.DisP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Krajčíková, P.
20.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
21.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
24.
DPAnalýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
25.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / --
26.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
27.
DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
28.DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
BPAnalýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.DPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DP
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
36.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Macák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 2
38.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPRFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
39.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
40.DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
41.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populáciiKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Gnaľová, V.
45.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZVSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.BPAnalýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
55.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
57.
BPAntinutričné látky v objemových krmivách
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karácsony, T.
58.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
DisPAplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
62.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
63.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DisP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)Eliáš, P.
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRPSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
66.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
70.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
72.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
73.BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Ivanič Porhajašová, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
74.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
78.BPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
DPBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
DPBuriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska ŠtiavničkaTýr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
81.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1
82.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-VOR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balázs, Á.
83.DPCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
84.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
87.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
88.
DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
89.ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3
--
90.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4--
93.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
94.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
95.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
96.
DPEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
98.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
99.DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
100.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
101.
DPFlavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.BPFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
103.
DP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
104.ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 3
--
105.BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
106.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
107.ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
108.BPFloristický prieskum vybraného územiaKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
111.
BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
112.
DisPFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
114.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
115.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
117.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
118.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
119.DisPFyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDSPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
120.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
121.BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
124.
BPGenetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
DisP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti tématu0 / --
--
126.
DisP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
127.
DP
Genomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
DisP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
130.
BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
132.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
133.
DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
134.
BP
História a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
Cviková, S.
Trhanová, T.
135.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedláková, K.
136.
BPHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
138.DPHodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
139.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
140.
DisP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Chlebo, R.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
141.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
143.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
144.
DPHodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podnikuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
145.
BPHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
146.
BP
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemenaCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
1 / --
Hlavatá, A.
147.
DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
148.
DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
149.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
150.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
152.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
153.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
154.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
155.
BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
157.
BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
159.BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
161.
BPCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
162.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Babošová, M.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 3--
165.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
166.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
168.BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
170.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
171.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
172.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)
Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
176.BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
177.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
178.
DisPIndikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.
DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
180.
DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
181.BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.
DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
183.BPINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIEČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
184.BPKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
186.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
187.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
188.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BPKonfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
190.
BPKonopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
191.BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
192.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
193.
BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
BPKoreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kellner, M.
196.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodinyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Chlebec, M.
199.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Martinková, K.
200.
DP
Manažment rodinnej farmy
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
202.
BP
Migračná priechodnosť vodných tokov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
204.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Jalovičiarová, T.
205.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
206.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kolenčík, J.
207.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
208.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.
BPMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
210.DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
211.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
212.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
213.BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.
DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
215.DPMonitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.
DPMorfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereáliíKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
217.
DP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Ikrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
218.
BP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Ikrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
220.BP
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
221.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
222.DPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
223.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
224.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
225.
BPMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
226.BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
227.
DisP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
228.BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách Slovenska
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
229.BPMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
230.
DPMožnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
232.
BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
233.DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
234.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
236.BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
238.
DP
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
239.DPOptimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametrom
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
240.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
241.BPOptimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
242.
DPOptimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcieZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
243.
BP
Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
244.
DisP
Organický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
245.
BPPanalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
246.
BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
247.
BP
Pestovanie energetických plodín
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
248.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Psicová, G.
249.BPPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
250.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
252.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
253.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
BPPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
255.DPPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
256.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
258.BPPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Sidorjak, S.
260.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
263.BPPosúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
264.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
265.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
266.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
267.
DPPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
268.
DPPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
269.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
270.DPPotreba vybraných živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
271.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu1 / --
272.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
273.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
274.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti glejaTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Dobo-Jeník, M.
275.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
276.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
277.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
278.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
279.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
280.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
281.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 5
--
282.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
5 / 5 Gašpar, M.
Hégerová, V.
Pilková, K.
Uhrin, T.
Mižík, M.
283.
BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 7
284.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
286.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
287.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
288.BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
289.
BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
290.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
291.BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
292.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
293.
BP
Príprava stavačov na Field Trial
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 4--
295.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
296.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
297.
BPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
298.DPPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
299.
BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodinyZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3
300.BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
301.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
302.
DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťaženíPožgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
303.
BP
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
305.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
306.BP
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 3
--
307.
BPRiziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
310.
DP
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovceKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
311.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
312.BP
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
313.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
314.
DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.BPSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
317.
DisP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
319.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
320.
BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob životaKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargová, V.
322.
DP
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
323.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
324.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
325.
DisP
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCR
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
326.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
327.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
328.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siatehoNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
329.BP
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Macko, L.
330.
BP
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systémuKorczyk-Szabó, J.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
331.BPTestovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Juhászová, B.
332.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnostiKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
333.DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / --
334.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
335.DP
Účinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
336.
BP
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmenyOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
337.
BPÚloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmeny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
DisP
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Habánová, M.
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
DisP
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
340.
BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
341.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
342.BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
345.BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
346.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Kvočka, K.
347.DisPVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
348.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DisP
Vplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
351.DisPVplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
353.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Macák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
355.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.
DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
357.
DisP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Habánová, M.
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
358.
DisP
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. E
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
359.
DisP
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)Mellen, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
360.
DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
362.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
363.DPVplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Herko, D.
364.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
365.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
366.
BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
367.
DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
368.BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
369.DisP
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)
Mellen, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
370.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
371.DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
372.DisP
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
373.
DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
374.DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tínesová, A.
375.
DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
376.DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
377.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
378.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
379.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
380.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
381.
BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
382.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bélik, B.
383.
BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
384.
DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
385.DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
386.
DP
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bucová, D.
387.
DisP
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
388.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
389.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
390.BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
391.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
392.
DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
393.BPVyužívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
394.BP
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
395.BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
396.BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
397.
BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
398.
BPVýznam mlieka vo výžive ľudíKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bujňáková, V.
399.
BPVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
400.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
401.
DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
402.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstveKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
403.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
404.
DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
405.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
406.BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
407.BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
408.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
409.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
410.
BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach suchaOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
411.
DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
412.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
413.
DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
414.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratHanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
415.
DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Zapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 3
--
416.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
417.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Dovalovská, S.
418.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
419.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
420.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
421.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
422.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
423.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
424.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
425.BPZhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Firment, F.
426.
DPZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
427.
DisP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
428.
DisP
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Mlynek, J.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3
Jakubík, L.
430.BP1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--