Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DT. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / ----
2.BT. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
3.BTAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARDepartment of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
4.
BT
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Molnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
6.
BT
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 2
--
7.
DT
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
8.DT
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / --
--
9.BTAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
10.DTAnalýza efektu kríženia ne genetické založenie dojnícDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
11.
DT
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 5
--
13.DT
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / ----
14.BTAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
16.DTAnalýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
17.
DT
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
18.
BT
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
19.
DT
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
20.
DTAnalýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Ernst, D.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
22.
BT
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1--
23.BTAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
24.BT
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Molnárová, J.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
25.
BT
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 2--
26.
BT
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
27.
BT
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
28.
BT
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-UPR
FAaFR
Details of topic0 / 1--
29.
DT
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
30.
DT
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
31.DTAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
32.
DT
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
I-MZV
SUA
Details of topic0 / 1
--
35.
BT
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
36.
DT
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
37.DTAnalýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / ----
38.DT
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
39.BT
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
41.
BT
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
42.
BT
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
43.
BTAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / --
--
44.
DT
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-UPR
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Analýzu efektu kríženia na genetické založenie výkrmového dobytka
Kasarda, R.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
46.
DTAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
47.
DT
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
48.
BT
Antinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Granátová, M.
49.DT
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
50.DT
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
51.DTAtraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovceDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2--
52.DT
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
54.
DTBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
55.
BTBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
56.
BT
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
57.DTBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
58.
BT
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
59.
BT
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / -- Gazdíková, D.
60.
BT
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
61.BTBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
62.
BT
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
63.
BT
Bionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
64.
BT
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
67.
DT
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
68.DTBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
69.BT
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
70.
DT
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
71.DT
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
72.BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
73.BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
75.BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 3
--
76.
Final thesis
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
77.
DT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.Department of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 3--
78.
BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceDepartment of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
79.
BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceDepartment of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
80.
Final thesis
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Department of Botany (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 4
--
81.
BT
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
82.DTEfektivita rôznych druhov pascí proti krtomDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
83.DT
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
84.
DT
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
85.DT
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
86.
DT
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
87.
DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
88.BTFaktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.Brestič, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / --
--
89.
DT
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / ----
90.
BT
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Živčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
91.
DTFlavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
92.
BTFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / --
--
93.DTFlóra vybraného mesta SlovenskaDepartment of Botany (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 3
--
94.
Final thesis
Flóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
95.
BT
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 3
--
96.Final thesis
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 3
--
97.
DT
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.
Department of Botany (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 3--
98.
BT
Floristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
99.
DTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
100.
BT
Floristický prieskum vybraného územia
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
101.
BT
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Ďurišová, Ľ.
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 2
--
102.BT
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
103.
BT
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 5
--
104.
DTFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
105.
DTFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2--
106.DTFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
107.
BT
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 1--
108.
BT
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
109.BT
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Žiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
110.
DT
Genomické markéry alergénovDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
111.
BT
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Chlpík, J.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 2--
112.
BT
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Department of Soil Science (FAaFR)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 2
--
113.
BT
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
114.
DT
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Toman, R.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
115.
DT
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
116.
BT
História a tradície slovenského vidieka
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUADetails of topic2 / 2 Cviková, S.
Trhanová, T.
117.
BT
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-SCH
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
118.BT
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
119.
BT
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / --
--
120.
DT
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
121.
BT
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
122.BTHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
123.
BT
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Animal Nutrition (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
125.
DT
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
126.
BT
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
127.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / ----
128.
DT
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
129.
BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
130.BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
131.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
132.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
133.
BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
134.BTHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
135.
BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
136.
DT
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
137.
BT
Hodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
138.
BT
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
139.DTHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
140.
BT
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Nôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
141.BTCharakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na SlovenskuCandrák, J.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
142.BT
Charakteristika a možnosti využitia vybraných plevnatých druhov pšenice vo výžive ľudí
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Váňová, A.
143.
BT
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
144.
BT
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
145.
BT
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
146.
DT
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Babošová, M.Department of Environment and Zoology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 3
--
147.
BT
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
148.
BT
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV
B-UPR
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
149.
BTChemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
150.
BT
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / ----
151.
BT
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1--
152.
BT
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
SUA
Details of topic
0 / 1--
153.BTChovná oblasť slovenského pinzgauského plemenaKasarda, R.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1--
154.BTChovná oblasť slovenského pinzgauského plemenaDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
155.
BT
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
156.
BT
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
157.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
158.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 2--
159.DTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
160.
BT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2
--
161.
BT
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Černý, I.Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
162.
BT
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
163.BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
164.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
165.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
166.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
167.
BT
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
168.BT
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Nôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic
0 / 1
--
169.BT
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLU
SUA
Details of topic
0 / 1
--
170.DT
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
171.BT
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Toman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
172.
BT
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Novák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
173.
BT
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudíBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Kellner, M.
174.DT
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
175.
DT
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodiny
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
176.
BT
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Brestič, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
177.
DT
Manažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
178.BTMetódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlínŽivčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
179.
DT
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
180.
BTMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
1 / 1 Jalovičiarová, T.
181.BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
182.BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Kolenčík, J.
183.
BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / --
--
184.
BTMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
185.
BT
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
186.
DT
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
187.
BT
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
188.
BT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
189.DTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
190.
DT
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
191.
BT
Morfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
192.DT
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
I-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1--
193.
BT
Morfometrická charakteristika diviačích klovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
194.BT
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
195.
DT
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
196.
BT
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKopecký, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
197.
DT
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
198.
BT
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
199.BT
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
SUA
Details of topic
0 / --
--
200.
BT
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
201.
BTMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
202.
DT
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaníDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
203.BT
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 2
--
204.BT
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Hudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
205.
DT
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
206.
BT
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
207.
BT
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínDepartment of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
208.BTObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
209.
BTOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
210.
BT
Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemien
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
211.
BT
Panalergény a krížové alergieŽiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
212.BT
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
213.
BT
Pestovanie energetických plodín
Candráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / --
--
214.
BTPestovanie kukurice siatej na zrno
Department of Crop Production (FAaFR)
B-MRV
FAaFR
Details of topic1 / 1 Psicová, G.
215.BTPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuDepartment of Crop Production (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
216.
DT
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuDepartment of Crop Production (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
217.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Department of Crop Production (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / --
--
218.
BT
Poľovnícke miešanky
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
219.
BT
Poľovnícke miešankyKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic
1 / --
Šunderlíková, A.
220.BT
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Department of Human Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
221.DTPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
222.
BT
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
223.
DT
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / --
--
224.
BT
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
225.BTPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 1
--
226.
DT
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
227.
DTPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
228.
BT
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
229.BT
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
230.
BTPosúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
231.DT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
232.BT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
233.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
234.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
235.DTPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
236.
BT
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Miko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
237.
DT
Potreba vybraných živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
238.
BTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeDepartment of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / ----
239.DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Department of Soil Science (FAaFR)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAaFRDetails of topic1 / 5
240.
BTPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAaFR
Details of topic
4 / 5
Gašpar, M.
Hégerová, V.
Uhrin, T.
Mižík, M.
241.
BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Department of Soil Science (FAaFR)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFRDetails of topic
1 / 7
Hudáková, E.
242.
DT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
243.
BT
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
244.
BTPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VSP
B-MZV
SUA
Details of topic0 / 1--
245.BT
Príprava stavačov na Field Trial
Department of Small Animal Science (FAaFR)B-SCHFAaFRDetails of topic0 / 1
--
246.Final thesis
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 4
--
247.
BT
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
248.
DT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
249.BT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
250.DT
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
251.
BT
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Department of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
1 / --
Krchňavá, V.
252.DTReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuDepartment of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
253.
BT
Reštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
254.
BTRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 3--
255.
BT
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
256.BT
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
257.
BT
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
258.DTRozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôdeDepartment of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
259.BT
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
260.
BTRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuDepartment of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
261.
DT
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
262.
DTSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaDepartment of Soil Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
263.
BT
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 1
--
264.
BTSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmívJuráček, M.Department of Animal Nutrition (FAaFR)
B-MZV
B-VSP
B-SCH
SUA
Details of topic
0 / --
--
265.
DT
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
266.
BT
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Gašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
267.
DT
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
268.
BT
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
269.BTSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
270.
DT
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Chlpík, J.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
271.
BT
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
272.
BT
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
1 / --
Juhászová, B.
273.
BT
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnostiDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
274.
DT
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojovDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-VLU
FAaFR
Details of topic0 / --
--
275.
DT
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
276.
BT
Úloha selekcie vo výstavbe genómu hospodárskych zvierat
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
277.BTUV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínDepartment of Plant Physiology (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1--
278.
BT
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
279.BT
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
280.
BT
Včelie produkty a ich zdravotné účinkyDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic
0 / 1
--
281.
BTVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
282.
BT
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
283.BTVlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciuKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
1 / --
284.
BTVlastnosti prírodných farbív a ich využitie
Department of Plant Physiology (FAaFR)
B-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
285.
BT
Vošky na hlúbovinách
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
286.
BT
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
287.
DT
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Vozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
288.
DT
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Macák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1--
289.
BT
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SUA
Details of topic0 / 2--
290.
DT
Vplyv migrácie na diverzitu hospodárskych zvierat
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
291.BTVplyv migrácie na výstavbu genómu hospodárskych zvierat
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
292.
BT
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
293.
DT
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
294.
DT
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Kovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic1 / 1 Hadačová, N.
295.BT
Vplyv ročného obdobia otelenia na mliekovú úžitkovosť dojníc
Kasarda, R.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 2
--
296.
DTVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2--
297.
DTVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeDepartment of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
298.
DT
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Kovár, P.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Herko, D.
299.
DT
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Kovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
300.BTVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.
Department of Crop Production (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / --
--
301.DTVplyv selekcie na diverzitu hospodárskych zvieratMoravčíková, N.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
302.
BT
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
303.DT
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
304.
BT
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
305.
DT
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
306.
DT
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
307.
DT
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
308.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
309.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / ----
310.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
311.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
312.BT
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
313.
BT
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Kováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
314.BTVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
315.
DT
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Department of Small Animal Science (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
316.
BT
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2--
317.
DT
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
318.DT
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Ernst, D.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
319.
DT
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
320.
DisT
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Department of Small Animal Science (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic1 / --
321.
BT
Výskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom období
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2--
322.BT
Výskyt vošky broskyňovej na broskyniach
Cagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
323.BT
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
324.
BTVyužite koňa v poľovníctve a lesnom hospodárstveŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
325.
BT
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Department of Plant Protection (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / ----
326.
DTVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
327.
DT
Využitie morfologických znakov na semenách ľanu siateho pre určenie nutričných parametrov
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-GTA
I-MRV
I-UPR
SUA
Details of topic
0 / 1--
328.
BT
Využitie rastlinných adaptogénov vo výžive ľudí
Krivosudská, E.Department of Plant Physiology (FAaFR)
B-VLU
SUADetails of topic0 / 2
--
329.
BT
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / --
--
330.
BT
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Bežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
331.
BT
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Department of Crop Production (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 5
--
332.
BT
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
333.
BT
Význam mlieka vo výžive ľudí
Miluchová, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Bujňáková, V.
334.
BT
Význam polyfenolových látok chmeľu
Krivosudská, E.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
B-VLU
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
335.BTVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dean's Office of the FAaFR (FAaFR)
B-MZVSUADetails of topic0 / 1--
336.
DT
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
337.
BT
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Kováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Dunaj, D.
338.
BT
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2--
339.
DT
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
340.
BT
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
341.BTZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.
Department of Soil Science (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
342.
BT
Zatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
343.
DT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
344.
BT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
345.
DT
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Kovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
346.
DT
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Kovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1
--
347.DT
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Gašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
348.
BT
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
349.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
350.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
351.
DTZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
352.
DT
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
353.
DT
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
354.
BT
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
355.
BTZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)B-SCH
SUA
Details of topic
0 / --
--
356.
DT
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
357.
BT
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
358.
BT
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
359.
DT
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Mlynek, J.
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
360.DT
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
1 / 3
361.
DisT
1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencov
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Dóbi, J.
362.BT
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Živčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--