Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / --
--
3.
BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodínOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
BPAgronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR ŠimončíkKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
11.DizPAklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
12.DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
14.
BPAkvapónia ako integrovaný systém produkcie rýbAndreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
16.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
17.BPAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
18.
DizP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
21.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Flegrová, J.
24.
DPAnalýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
25.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
26.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
DPAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
30.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DP
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
36.BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
38.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
39.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 3
--
40.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
41.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DPAnalýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populáciiCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Gnaľová, V.
45.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
46.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
48.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
51.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BPAnalýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese TrenčínŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
53.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Klimaj, P.
54.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Horváth, K.
55.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.
DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
57.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
59.
BP
Antinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Karácsony, T.
60.
DPAntokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.DizP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPDFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
63.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.DizPBiológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
69.
DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
72.
BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
74.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
75.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
79.DPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
80.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
82.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
83.
DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Sučíková, N.
84.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-VOR
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
85.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
86.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
87.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
88.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 3--
90.DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
91.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 3--
92.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
94.ZPDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 4
--
95.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíKatedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
96.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
97.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
98.DPEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
101.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
102.
DPFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / --
--
103.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
106.
ZP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
107.
DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 3
--
108.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
109.DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
110.ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 3--
111.BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
112.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
113.DPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
114.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Ďurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
115.
DizP
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
117.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 5--
118.DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
119.DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
121.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DizP
Fyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPD
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
123.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
124.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
125.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
126.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
128.
DizP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
129.
DizP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
130.
DP
Genomické markéry alergénovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
131.
DizP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
133.BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
134.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
135.DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
137.
BPHistória a tradície slovenského vidieka
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
2 / 2
138.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
139.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.BPHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
141.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
143.
DizP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
144.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Miko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
148.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
150.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
151.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
152.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
153.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
155.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
157.
BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
158.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
159.
DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
161.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
164.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
165.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
166.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
167.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Babošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 3
--
168.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
169.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
170.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
171.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
172.BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
173.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
174.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
177.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
178.
BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
179.
BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
181.
DizP
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
183.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
184.
BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
185.DPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
186.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
187.
BPKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
189.BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
190.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
191.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.
BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
194.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
195.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
196.
BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
197.BPKonvenčná a ekologická obnova narušených TTPNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
198.BPKoreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudíBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Kellner, M.
199.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodinyŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
201.
BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Chlebec, M.
202.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazyBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
203.
DPManažment rodinnej farmyKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
204.
BPMetódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
BP
Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Andreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
206.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
207.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
208.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
209.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Kolenčík, J.
210.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Rožek, M.
211.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.
BP
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
213.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
214.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
215.
BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
216.
BPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
217.
DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereálií
Lacko-Bartošová, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Bábsky, F.
220.
DPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
221.
BPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Gajňák, M.
224.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
225.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
226.BPMožnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
227.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
228.
BPMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
229.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
230.
DizP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
231.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
233.
DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
234.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
235.BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
236.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
237.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
238.
DPNávrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siatehoNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
239.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
240.BPObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.
DP
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.DP
Optimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametrom
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
243.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
244.
BP
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Valach, J.
245.
DPOptimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcie
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
246.
BP
Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.DizPOrganický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
248.
BP
Panalergény a krížové alergieŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
249.BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
250.BP
Pestovanie energetických plodín
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
251.BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
252.BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
253.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
254.DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
255.BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
256.
BP
Poľovnícke miešankyKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.BPPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
258.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
259.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
261.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
262.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Sidorjak, S.
263.
DPPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
266.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
267.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
268.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
269.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovouKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
270.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
271.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
272.
BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
273.DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
275.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
276.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
277.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
278.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
279.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
280.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
281.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
282.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
283.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
284.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
285.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 7 Hudáková, E.
286.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
5 / 5 Hégerová, V.
Uhrin, T.
Pilková, K.
Gašpar, M.
Mižík, M.
287.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
288.BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
289.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / ----
290.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
291.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
292.BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
293.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
295.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
296.
BP
Príprava stavačov na Field Trial
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.ZPProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 4
--
298.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
299.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
300.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
301.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
302.
BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodinyZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 3
303.BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
304.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / --
305.DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
306.
BP
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Andreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
308.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
309.BPRezistencia patogénov voči fungicídom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3--
310.BPRiziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
311.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
312.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
313.
DPRozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy1 / 1
314.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
315.BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuKatedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
316.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
317.
DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
318.
BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
319.
BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
320.
DizP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu ERažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
324.
DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob životaČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Vargová, V.
325.
DP
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.
BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
327.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
328.
DizP
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
329.
DPŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
330.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
331.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
332.
BP
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
333.
BP
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systému
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Kotlárová, N.
334.
BPTestovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnostiKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
335.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
336.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
Vozníková, M.
337.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
338.
DP
Účinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach sucha
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
339.
BP
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmeny
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
340.
BP
Úloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmenyOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
341.
DizP
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
342.DizP
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.
BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
344.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
346.
BPVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
347.BPVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
348.
BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
349.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Kvočka, K.
350.
DizPVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
351.
DizP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)
Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
353.
DizP
Vplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
354.
DizP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
355.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
356.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
357.BPVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
358.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
359.DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
360.
DizP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)D-VYZFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
361.
DizP
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. E
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
362.DizPVplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
363.
DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
364.DP
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.
DPVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
366.
DPVplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
367.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
368.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
369.
BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
370.
DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
371.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.
DizP
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
373.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
374.
DP
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
375.
DizP
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
376.
DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
377.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.
Korczyk-Szabó, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Tínesová, A.
378.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
379.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
380.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
381.DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
382.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
383.BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
384.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
386.BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
387.DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jačmeníková, K.
388.DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
389.
DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
390.
DizP
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
391.DizP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu
Arpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.
DizP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
393.
BPVysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
394.
BP
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
395.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
396.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
397.DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Urminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
398.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
399.
BP
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
400.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
402.
BP
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
403.
BP
Význam mlieka vo výžive ľudí
Miluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Bujňáková, V.
404.
BPVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.Dekanát FAPZ (FAPZ)B-MZVSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
405.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
406.
DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
407.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
408.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
409.
DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
410.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Čuchta, K.
411.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
414.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
415.
BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach suchaKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
417.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.DPZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
419.BPZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
420.
DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 3
--
421.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
422.DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
423.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
424.DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
425.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
426.BPZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
427.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
428.DPZhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Šrank, V.
429.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Firment, F.
431.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
432.DizP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
433.
DizP
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVR
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
434.
DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Mlynek, J.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 3
435.
DizP
1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencov
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.
BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--