Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
Analýza efektu kríženia ne genetické založenie dojnícKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
12.DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
13.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 5
--
14.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
16.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DPAnalýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
18.DPAnalýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
20.DPAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
DP
Analýza produktov z konopy siatej (C. sativa L.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
31.DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
32.DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 3--
33.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
37.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.DPAnalýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
44.BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese RevúcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
45.BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
46.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Analýzu efektu kríženia na genetické založenie výkrmového dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
48.
DPAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
49.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BP
Antinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
Granátová, M.
51.DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
53.DPAtraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovceCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
54.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
55.
BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
56.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
58.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Gazdíková, D.
62.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
63.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
65.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Ivanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
66.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
67.DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
69.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
70.BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
71.
DPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
73.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
74.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
78.
DPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
79.ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
80.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 4
--
83.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
84.DPEfektivita rôznych druhov pascí proti krtom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
85.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
86.
DPEliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
87.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
88.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.DPFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / --
--
92.
DP
Fenotypová variabilita semien vybraných genotypov konopy siatej (C. sativa L.)Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-PPZ
I-EKO
I-GTA
I-VLU
I-UPR
I-MRV
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.
DP
Fenotypová variabilita semien vybraných genotypov ľanu siateho (L. usitatissimum L.)
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-PPZ
I-UPR
I-EKO
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
95.
DPFlavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
96.
BP
FleckScore - nový systém hodnotenia exteriéru slovenského strakatého plemena a jeho vzťah k dĺžke produkčného veku kráv.Strapáková, E.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Mašľanová, M.
97.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
98.DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 3
--
99.
ZP
Flóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 3
--
100.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
101.DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3--
102.ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 3
--
103.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
104.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
106.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 5
--
109.
DPFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
111.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
112.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.BPFyziologické princípy pestovania plodín v bezpôdnych kultúrach
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.DPGenomické markéry alergénovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
117.DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah kyanogénnych glykozidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPGenomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah lignanov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
119.
DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah slizu
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
120.BP
Genotypy ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) z hľadiska variability zloženia biologicky aktívnych látok
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-EKO
B-UPR
B-FAR
B-MRV
B-VSP
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
122.
BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
123.
BPGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.BP
História a tradície slovenského vidieka
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy2 / 2 Trhanová, T.
Cviková, S.
127.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.BPHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
130.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
131.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
134.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Šimko, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
135.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
136.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
137.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
138.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
139.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
140.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
141.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
144.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
145.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
147.
BP
Hodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-MZVFAPZPodrobnosti témy
1 / 2
Pálešová, K.
148.
BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnejKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
151.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
152.
BP
Charakteristika a možnosti využitia vybraných plevnatých druhov pšenice vo výžive ľudíKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Váňová, A.
153.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
154.
BP
Charakteristika a význam antinutričných zložiek ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) - kyanogénne glykozidy
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
BPCharakteristika a význam slizu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) pre tvorbu funkčných potravínRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BP
Charakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlínKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
157.
BP
Charakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlín
Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.
BP
Charakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlín
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
159.
BPCharakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlínTýr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Kissová, V.
160.BPCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Babošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
163.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
164.BP
Charakterizácia semien konopy siatej (Cannabis sativa L.) ako funkčnej potraviny z hľadiska obsahu bielkovín
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-FAR
B-VLU
B-UPR
B-EKO
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
165.BPChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
166.BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
167.
BP
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
168.BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCH
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
170.
BP
Chovná oblasť slovenského pinzgauského plemena
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Grebáč, J.
171.
BP
Chovná oblasť slovenského pinzgauského plemena
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
172.
BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
174.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
175.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
176.
DPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
177.BPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
178.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
179.BP
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
180.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
181.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
182.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
183.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
184.
BP
Komparatívna štúdia lignanov olejnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.BPKonfliktné minerály Conflict MineralsKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
186.BPKonopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLUSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.DPKonštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
190.BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
191.BP
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
192.
DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodiny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
194.
BP
Ľan siaty (Linum usitatissimum L.) ako zdroj biologicky aktívnych látok pre vývoj funkčných a udržateľných potravín
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-EKO
B-FAR
B-UPR
B-VLU
B-VSP
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
195.BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
196.
DP
Manažment rodinnej farmy
Vavrišínová, K.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
197.
BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
198.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
199.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Jalovičiarová, T.
200.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Kolenčík, J.
202.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
203.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.
BP
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
206.
BP
Molekulárna bezpečnosť potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
208.BPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.DPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
210.
DPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
211.
BPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
212.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
213.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
214.BPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
215.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
216.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
BP
Možnosti chovu okrasných druhov rýb na Slovensku
Andreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
218.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
219.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
220.BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
221.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
223.
DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
225.
BPMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
226.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
227.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
228.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
229.
BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
230.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
231.DP
Optimalizovanie výživy pre rýchlejší rast a produkciu biomasy u rôznych druhov zelenín vo vodnej kultúre
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
232.
BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
233.
BP
Panalergény a krížové alergie
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
234.
BP
Peronalizácia bezpečnosti potravinových zdrojov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
235.BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
236.
BP
Pestovanie energetických plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
237.BPPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
238.BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
239.DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
240.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
241.
BP
Počet somatických buniek ako indikátor kvality a úrovne produkcie mlieka hovädzieho dobytka.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Farkaš, Z.
242.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy2 / -- Šunderlíková, A.
Nahálka, D.
243.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
244.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1
245.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
246.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
BPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
248.
DPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
249.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
250.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
251.DPPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.
BPPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
253.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
254.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
1 / --
255.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
256.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
257.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
258.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
259.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
260.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
261.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveriKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
262.BPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
263.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 5
264.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 7 Hudáková, E.
265.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
4 / 5
Mižík, M.
Gašpar, M.
Hégerová, V.
Uhrin, T.
266.DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
267.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
268.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
269.
BPPríprava stavačov na Field TrialFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
270.ZPProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 4--
271.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
272.DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
273.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
274.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
275.BPReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
276.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
277.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
278.BP
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 3
--
279.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
280.BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
281.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
282.
DP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
283.BP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
284.
BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
285.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
286.DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
287.BPSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
288.BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
289.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
290.
BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
291.DP
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
292.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
293.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
294.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
295.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
296.
BP
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
1 / --
Juhászová, B.
297.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
298.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
299.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.BP
Úloha selekcie vo výstavbe genómu hospodárskych zvierat
Moravčíková, N.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
301.
DPÚloha symbiotických mikroorganizmov v zlepšení rastu a sprístupňovania živín pre vyššiu produkciu biomasy u rastlín vo vodných kultúrachOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
302.
BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
306.
BPVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
307.
DP
Vek a rast boleňa dravého vo vybraných rybárskych revíroch
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)I-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
308.
DP
Vek a rast vybraných reofilných druhov rýb dolného Hrona
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
I-MZV
I-CHO
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
309.
BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
310.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
311.
BP
Vlastnosti prírodných farbív a ich využitieKrivosudská, E.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
312.BP
Vošky na hlúbovinách
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
313.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
315.DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
316.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
317.
DP
Vplyv migrácie na diverzitu hospodárskych zvierat
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
318.BP
Vplyv migrácie na výstavbu genómu hospodárskych zvierat
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
319.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.
DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
322.
BP
Vplyv ročného obdobia otelenia na mliekovú úžitkovosť dojníc
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 2
Bullová, S.
323.
DP
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
324.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
325.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
326.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
327.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
328.
DP
Vplyv selekcie na diverzitu hospodárskych zvierat
Moravčíková, N.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
329.
BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
330.
DPVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
331.
BPVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
333.DP
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
334.
DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
335.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
336.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
337.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
338.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
339.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
340.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
341.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
342.
DPVyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastochŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
344.
DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
346.DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
DizP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Arpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
348.BP
Výskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom období
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
349.
BP
Výskyt vošky broskyňovej na broskyniachKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
350.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
351.BPVyužite koňa v poľovníctve a lesnom hospodárstveŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
352.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
353.
DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
354.
DP
Využitie morfologických znakov na semenách ľanu siateho pre určenie nutričných parametrov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
355.
BPVyužitie rastlinných adaptogénov vo výžive ľudíKrivosudská, E.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
356.BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
357.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
358.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
359.
BP
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
360.
BP
Význam mlieka vo výžive ľudíKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
361.BPVýznam polyfenolových látok chmeľu
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
362.
BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
363.DPVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
364.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Dunaj, D.
365.
BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
366.DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
367.BPZakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
368.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
369.
BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
371.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
372.
DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
373.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
374.
DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
375.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Hanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
376.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
378.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
379.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
380.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
381.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
382.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCHSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
383.DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
384.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.BPZhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
386.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Mlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
387.DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Mlynek, J.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
1 / 3
388.
DizP
1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencov
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Dóbi, J.
389.
BP1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--