Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
2.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
3.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
5.
BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
7.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
8.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DP
Analýza efektu kríženia ne genetické založenie dojníc
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5--
12.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
13.BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPAnalýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
18.DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
21.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
22.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Macák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
25.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
26.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
27.
DPAnalýza produktov z konopy siatej (C. sativa L.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLUSPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 3--
30.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
31.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
33.DPAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
34.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
36.
DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
37.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.DPAnalýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese LeviceŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
42.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.DP
Analýzu efektu kríženia na genetické založenie výkrmového dobytka
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
48.BPAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Granátová, M.
49.
DPAntokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DP
Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--