Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
3.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
5.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Peškovič, D.
7.
BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BPAgronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR ŠimončíkKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.DisP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPD
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
BPAkvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DisP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Krajčíková, P.
18.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
19.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
20.BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
21.DPAnalýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Flegrová, J.
22.
DPAnalýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / -- Čížová, B.
23.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu1 / --
24.BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
26.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
31.DPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
32.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DPAnalýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Stražancová, M.
34.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
36.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
37.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
38.
DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
39.
DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
40.
DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
DP
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Gnaľová, V.
43.DPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
44.BPAnalýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
46.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
48.
BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.
BP
Analýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.DPAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
55.BPAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
56.
DPAntokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
58.DisP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--