Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Molnárová, J.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
5.BT
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Andreji, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
6.
DTAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
7.
DT
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
8.BT
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
9.
DT
Analýza efektu kríženia ne genetické založenie dojníc
Kasarda, R.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
10.
DTAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
11.
DTAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 5
--
12.
DT
Analýza genetickej rozmanitosti citrusovŽiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
13.BT
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Halo, M.
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 1--
14.
DT
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
15.
DT
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / --
--
16.
DT
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
17.
BT
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
18.DTAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 2--
19.
DT
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
21.
BT
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
22.BTAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Molnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / --
--
24.BTAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
25.
BT
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2--
26.
BT
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 2--
27.
DT
Analýza produktov z konopy siatej (C. sativa L.)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-VLUSUA
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-UPR
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
29.
DT
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 3--
30.
DT
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Černý, I.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 3
--
31.
DT
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
32.
DT
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
33.
DT
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
34.
DT
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
I-MZV
SUA
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
36.
DTAnalýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
37.
DTAnalýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
38.
DT
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
39.
BT
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
40.BTAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
41.
BT
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Šmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
42.BT
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
43.
BT
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
44.
DTAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-UPR
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
45.
DTAnalýzu efektu kríženia na genetické založenie výkrmového dobytkaKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
46.
DT
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
47.DT
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Antinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAaFR
Details of topic
1 / 1
49.
DT
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
51.
DT
Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--