Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Peškovič, D.
7.
BPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké LovcePačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
DizP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
10.DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.
BPAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Andreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
13.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DizP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
20.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
22.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
23.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Melknerová, B.
24.BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DPAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
DPAnalýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
29.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
DP
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
34.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 2 Pastorek, A.
36.BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
37.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 3
--
38.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
39.DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.DP
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Gnaľová, V.
43.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
46.DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
48.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Analýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Krchňavý, P.
51.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese LeviceŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Klimaj, P.
52.
BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Horváth, K.
53.BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
56.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
58.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
59.DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DizP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--