Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DisP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRPSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
10.BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
12.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhuKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
16.DPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
18.BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Kohút, M.
21.DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sučíková, N.
22.DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VORFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Balázs, Á.