Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DT
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
2.
BT
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
DT
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
4.BTBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
5.
DisT
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Eliáš, P.Department of Environment and Biology (FAaFR)
D-VRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
7.DTBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyDepartment of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Department of Plant Physiology (FAaFR)--
SUA
Details of topic
1 / -- Gazdíková, D.
10.
BT
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
11.
BT
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
12.
BTBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Department of Environment and Zoology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
15.DTBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
16.
BT
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DT
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
18.BT
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.DT
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Novák, J.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
20.
DT
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
I-UPR
FAaFRDetails of topic
1 / 1
21.
DT
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPR
FAaFR
Details of topic
1 / 1
22.
DT
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
I-VORFAaFRDetails of topic
1 / 1