Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Slamka, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DizP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRPSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPBiologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
10.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
12.BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
15.DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
16.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
17.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
18.BPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Kohút, M.
21.
DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VOR
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1