Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
4.DPBiochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPBiochemická charakteristika plodov a produktov z arónie čiernej (Aronia melanocarpa L.)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.BPBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPBiologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
13.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
14.BPBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
15.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
16.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
17.DPBonitácia a návrh na obnovu poškodených (disturbovaných) pasienkov v zvolenom poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
18.DPBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DPBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Pelor, s.r.o. Michal na OstroveTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia vo firme Sírius Agro, s.r.o. MojmírovceTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VORFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPBuriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Agroprofit Boliarov, s.r.o.Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Hrehor, J.
22.DPBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Medzičilizie, a.s. Čilizská RadvaňTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Keszegh, P.
23.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku MVL - AGRO, s.r.o. Dolné OzorovceTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Turóczi, J.