Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
3.
DT
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
4.
DT
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
5.DT
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / ----