Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
2.
DT
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / --
--
3.
BTFlavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostrediaŽivčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
4.
DT
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
5.BTFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DT
Flóra vybraného mesta Slovenska
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 3--
7.
Final thesis
Flóra vybraného mesta Slovenska
Department of Botany (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 3--
8.BT
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.Department of Botany (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 3
--
9.Final thesis
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
10.
DT
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Department of Botany (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 3
--
11.BT
Floristický prieskum vybraného územia
Ďurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
12.
BT
Floristický prieskum vybraného územia
Eliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
13.DT
Floristický prieskum vybraného územia
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
BTFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
15.
DisT
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Černý, I.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
16.
BT
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
17.
BT
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 5
--
18.
DT
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
19.DTFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
20.
DTFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Department of Plant Protection (FAaFR)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
21.
BTFunkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
22.
DisTFyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Olšovská, K.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
D-FPD
SUA
Details of topic0 / 1
--
23.
BT
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Brestič, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
24.
BT
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1--