Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BPFaktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / ----
3.BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
6.
ZP
Flóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
7.
DP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
8.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 3--
9.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 3
--
11.BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
DizPFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 5
--
18.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
19.DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
20.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
22.
DizPFyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--