Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
2.BPFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
4.ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
5.BPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
6.ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
7.DPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
8.BPFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
9.DPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
10.BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
12.BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
13.BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 5--
14.DPFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
15.DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
16.DPFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
17.BPFunkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPFylogenetické profilovanie maku siatehoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Špánik, R.
19.BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----