Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.BP
História a tradície slovenského vidieka
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2 Cviková, S.
Trhanová, T.
4.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-SCH
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
7.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
11.
BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.BPHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
18.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.BPHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-MZVFAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
25.BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
27.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--