Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
2.
DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
3.BT
História a tradície slovenského vidieka
Žitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
4.BT
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
5.
BT
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
7.
DT
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
8.
BT
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
9.
DisT
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Department of Small Animal Science (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
12.
BT
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Animal Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Novák, J.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
BT
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemenaCandrák, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
16.
DT
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--FAaFRDetails of topic
0 / --
--
17.
DT
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
18.
BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
19.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
20.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
21.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
23.BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
24.
BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
25.
DT
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Novák, J.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / ----
26.
BT
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
27.
DT
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Gašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
28.BT
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VSP
SUADetails of topic
0 / 1
--