Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BPHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
Cviková, S.
Trhanová, T.
4.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
5.BPHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DizP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Miko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
16.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
18.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
26.BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--