Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
2.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
História a tradície slovenského vidieka
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
4.BPHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
7.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
8.
BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra výživy zvierat (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DPHodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BPHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
15.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.
BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.
DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BPHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 2
25.
BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--