Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Manažment rodinnej farmy
Vavrišínová, K.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
2.BPMetódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Andreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
DPMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jalovičiarová, T.
6.
BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Kršková, K.
7.
BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
9.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
10.
BP
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
13.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
15.
DPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
16.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereálií
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bábsky, F.
18.DPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
19.
BP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Gajňák, M.
22.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
23.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
24.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DPMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
27.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DizP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
33.BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--