Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
3.
DPNávrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siatehoKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--