Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DPOdrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
DP
Optimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametrom
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
BPOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BPOptimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Valach, J.
6.DPOptimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcieZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Organický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZPodrobnosti témy0 / ----