Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.DizPObsah jódu v surovom mlieku dojných zvierat na Slovensku a faktory, ktoré ho ovplyvňujú (denná forma)Tančin, V.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)D-VYZSPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPOchrana biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych poloháchNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
4.BPOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
5.BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--