Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPPanalergény a krížové alergieŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
Peronalizácia bezpečnosti potravinových zdrojovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.BP
Pestovanie energetických plodín
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRVFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
7.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
9.BPPočet somatických buniek ako indikátor kvality a úrovne produkcie mlieka hovädzieho dobytka.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-SCHFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
10.
BP
Poľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
2 / -- Šunderlíková, A.
Nahálka, D.
11.
BP
Poľovnícke miešanky
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Srnková, H.
13.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
14.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
23.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
24.BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenouKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
27.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
30.
BP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 5
32.BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 7
33.
BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
4 / 5 Mižík, M.
Gašpar, M.
Hégerová, V.
Uhrin, T.
34.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
35.BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
37.
BP
Príprava stavačov na Field TrialFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
38.ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
39.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
41.BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----