Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Panalergény a krížové alergieŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
2.BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BP
Pestovanie energetických plodín
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Psicová, G.
5.
BPPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
7.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
11.DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
12.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.DPPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sidorjak, S.
16.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BPPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
18.BPPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Kaššovicová, N.
20.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
23.
DPPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
1 / --
Iván, D.
28.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
29.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Nagy, N.
30.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Dobo-Jeník, M.
31.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
32.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
33.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
34.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
35.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
37.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
38.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 7
39.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZPodrobnosti tématu5 / 5
40.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
42.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
44.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnínRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.
BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
48.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Príprava stavačov na Field TrialFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 4
--
51.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
53.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
54.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnejKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--