Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTPanalergény a krížové alergieŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
2.BTPersonalizácia manažmentu potravinových alergiíŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
3.BTPestovanie energetických plodínCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
4.BTPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)B-MRVFAaFRDetails of topic1 / 1 Psicová, G.
5.BTPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
6.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
7.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
8.BTPoľovnícke miešankyKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
9.BTPoľovnícke miešankyKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
10.BTPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic1 / 1 Srnková, H.
11.DTPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
12.BTPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
13.BTPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
14.BTPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
15.DTPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
16.BTPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
17.BTPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
18.DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
19.BTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
20.DTPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
21.DTPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
22.DTPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
23.BTPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
24.DTPotreba vybraných živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
25.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic1 / -- Iván, D.
26.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti čierniceTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
27.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic1 / -- Nagy, N.
28.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti glejaTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic1 / -- Dobo-Jeník, M.
29.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
30.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
31.DTPôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
32.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
33.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
34.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
35.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAaFRDetails of topic0 / 5--
36.BTPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFRDetails of topic1 / 7 Hudáková, E.
37.BTPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAaFRDetails of topic5 / 5 Mižík, M.
Gašpar, M.
Hégerová, V.
Pilková, K.
Uhrin, T.
38.BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemiTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / ----
39.BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
40.BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / ----
41.BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemiTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / ----
42.BTPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
43.BTPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnínRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
44.BTPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)Ražná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
45.BTPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovínRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
46.BTPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VSP
B-MZV
SUADetails of topic0 / 1--
47.BTPríprava stavačov na Field TrialFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)B-SCHFAaFRDetails of topic0 / 1--
48.Final thesisProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 4--
49.BTProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
50.DTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2--
51.BTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2--
52.DTPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----