Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Panalergény a krížové alergieŽiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Personalizácia manažmentu potravinových alergiíŽiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Pestovanie energetických plodínCandráková, E.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
4.
BT
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Department of Crop Production (FAaFR)
B-MRV
FAaFR
Details of topic
1 / 1
5.
BT
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Department of Crop Production (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
6.
DT
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
7.
DT
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)--SUADetails of topic0 / --
--
8.BTPoľovnícke miešankyKovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
9.BT
Poľovnícke miešanky
Kovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / 1--
10.
BT
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)--SUA
Details of topic
1 / 1
Srnková, H.
11.
DT
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Novák, J.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
12.BTPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
BT
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
15.
DT
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
DTPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
17.
BT
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
18.
BT
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1--
19.
BT
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
20.
DT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
21.
BT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
22.DTPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 2
--
23.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
24.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
25.BTPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
26.
DT
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1--
27.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic1 / -- Iván, D.
28.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
29.DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Tobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
30.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti glejaTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Dobo-Jeník, M.
31.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
32.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
33.
DT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
34.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
35.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
36.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
37.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Department of Soil Science (FAaFR)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAaFR
Details of topic
0 / 5--
38.
BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAaFR
Details of topic
1 / 7 Hudáková, E.
39.
BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAaFR
Details of topic
5 / 5
Hégerová, V.
Uhrin, T.
Pilková, K.
Gašpar, M.
Mižík, M.
40.
BT
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / ----
41.
BT
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
42.BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / --
--
43.
BT
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Tobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / --
--
44.
BT
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
45.BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
46.BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1
--
47.BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
48.BT
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-VSP
B-MZV
SUA
Details of topic
0 / 1
--
49.BTPríprava stavačov na Field TrialFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
50.
Final thesis
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 4
--
51.
BT
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
53.
BT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
54.
DT
Push-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----