Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPPanalergény a skrížené alergieŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Blišáková, K.
2.DPParazitické druhy ohrozujúce zdravie človekaIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 2 Šubová, L.
3.BPPersonalizovaná výživaŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
4.BPPerspektíva pestovania repy cukrovej v kontexte legislatívnych opatrení Európskej únieRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
5.BPPestovanie a využitie alternatívnych druhov poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Haládik, S.
6.BPPestovanie energetických plodínCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.BPPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Psicová, G.
8.BPPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
9.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
10.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPPodkúvanie a jeho vývoj v chove športových koníHalo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
13.BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
16.BPPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
20.DizPPosúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
22.BPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
24.DPPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
25.DPPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
26.DPPotenciál molekulových markérov v genotypizácii mutantných línií gladiolov (Gladiolus sp.)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPPotreba vybraných živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)I-EKO, I-MRV, I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 5--
30.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy5 / 5 Hégerová, V.
Gašpar, M.
Mižík, M.
Pilková, K.
Uhrin, T.
31.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 7 Hudáková, E.
32.BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
33.BPPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-MZV, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPPríprava stavačov na Field TrialFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
35.DizPPrirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
36.DizPPrirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
37.ZPProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 4--
38.BPProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
39.DizPProduktivita a ekonomika pestovania cereálií v udržateľných systémoch hospodárenia, externá formaLacko-Bartošová, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
41.BPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
42.DPPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----