Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Panalergény a krížové alergie
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
3.BPPestovanie energetických plodínCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1
5.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
6.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
7.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
8.BPPoľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.BPPoľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
BPPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
14.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Sidorjak, S.
16.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
20.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
21.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
28.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti čierniceKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
29.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Nagy, N.
30.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti glejaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Dobo-Jeník, M.
31.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
32.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
33.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
35.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
36.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
37.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
38.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 7 Hudáková, E.
39.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
5 / 5
40.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
42.
BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
44.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
45.
BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
47.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovínRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.BPPríprava stavačov na Field TrialKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
50.
ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 4
--
51.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
52.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
53.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
54.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----