Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodinyDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
1 / 3
Molnárová, K.
2.
BT
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
1 / --
4.
DT
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / 3
--
5.BT
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
7.
BT
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.BTRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 3--
9.
BT
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónu
Department of Environment and Zoology (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
10.
BT
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 2--
11.
BT
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
12.DTRozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovcePačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic1 / 1
13.
BT
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
14.
BT
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--