Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodiny
Zapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 3 Molnárová, K.
2.
BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Krchňavá, V.
4.
DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťaženíPožgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 3
--
5.
BP
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DPReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
7.BPReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 3
--
9.
BP
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Cok, M.
13.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
14.
BP
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--