Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.DPReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.BPReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
5.BPRiziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
7.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
8.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPRod Festuca L. a Lolium L. - potenciál pre šľachtenie nových hybridov trávHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Poliak, R.
10.BPRozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
11.BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----