Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Tomašovičová, M.
2.DPSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPSezónne zmeny zloženia ovčieho mlieka dojných a kombinovaných plemien na Slovensku (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
5.BPSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmívJuráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-MZV, B-SCH, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / ----
6.DizPSilymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)Habán, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPSkríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. ERažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DizPSkríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom stresu. DRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPSledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPSledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mestoKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPSledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Gašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPSocio-ekonomicko-ekologická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumuAndreji, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kušnerik, D.
13.BPSpektrum mastných kyselín vo svalovine rýbJuráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.DizPStabilita pôdnej organickej hmoty v rôznych ekosystémoch (interná forma štúdia)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZPodrobnosti témy0 / ----
16.DizPStabilita pôdnej organickej hmoty v rôznych pôdnych typoch (externá forma štúdia)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZPodrobnosti témy0 / ----
17.DizPStravovacie návyky a fyzická aktivita ako predpoklad regulácie telesného zloženia a rizika obezity detí a adolescentov vo veku 10 – 18 rokov (denná forma)Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.Fik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Fik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----