Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / -- Viskupič, J.
2.BPTechnológia pestovania maku siateho (Papaver somniferum)Rašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
3.BPTechnológia pestovania pšenice letnejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPTechnológia pestovania pšenice tvrdej (Triticum durum)Rašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
5.BPTechnológia pestovania repy cukrovejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPTelemetrické pozorovanie migrácií a sledovanie diurnálnych aktivít u hlavátky podunajskej na rieke HronAndreji, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kupec, J.
7.BPTestovanie pridanej hodnoty genetických zdrojov rastlín v podmienkach in vitroRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
8.DPTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Vozníková, M.
9.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--