Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2--
3.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
4.BPVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DisPVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DisPVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BPVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DisPVplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)Halo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DisPVplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
11.DPVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
12.BPVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
13.BPVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DisPVplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DisPVplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. EMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti tématu0 / 2--
17.DisPVplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / ----
18.DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
19.DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
20.DPVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
21.DPVplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Herko, D.
22.DPVplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / ----
24.BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
25.DPVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
26.BPVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
27.DisPVplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / ----
28.DPvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
29.DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
30.DisPVplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPUPodrobnosti tématu0 / ----
31.DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPVplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Korczyk-Szabó, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Tínesová, A.
33.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
34.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
35.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
36.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatejKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
38.BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
39.BPVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
40.DPVýskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
41.DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Bucová, D.
42.DisPVýskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCRFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
43.DisPVýskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typuArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
44.BPVysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
45.BPVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / ----
46.DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
47.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
48.DPVyužitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
49.BPVyužívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
50.BPVývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Lacko-Bartošová, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 3--
51.BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
52.BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 5--
53.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
54.BPVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Bujňáková, V.
55.BPVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.Dekanát FAPZ (FAPZ)B-MZVSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
56.DPVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
57.DPVýživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podnikuZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2--
58.BPVýživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstveKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
59.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
60.DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----