Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
3.
BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BPVlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
5.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
7.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
8.
DisP
Vplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DisP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Debrecéni, O.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
15.
DisP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
DisP
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. E
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.
DisP
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
18.
DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
21.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Kovár, P.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Herko, D.
22.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
25.
DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.DisPVplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
30.
DisP
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
31.
DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
32.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Korczyk-Szabó, J.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
40.
DPVyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.BPVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.
DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
43.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
DP
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
45.
DisP
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
46.DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu
Arpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
47.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / ----
48.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
52.DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
54.
BP
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Lacko-Bartošová, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
55.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
57.
BP
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
58.
BP
Význam mlieka vo výžive ľudí
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
60.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
61.
DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
62.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
63.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
64.DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--