Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
2.
BTVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 2
--
3.
BT
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1--
4.
BT
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Kvočka, K.
5.
DisT
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Pačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRPSUA
Details of topic
0 / 1--
6.DisTVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRP
FAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
DisTVplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZPSUA
Details of topic
0 / 1--
9.
DisT
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Vozár, Ľ.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / ----
11.DT
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SUADetails of topic0 / 2
--
13.BT
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
14.
DT
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisT
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Department of Human Nutrition (FAaFR)
D-VYZ
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
16.
DisT
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. EDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRP
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
17.
DisT
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / ----
18.
DT
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
20.DTVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / ----
21.
DT
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
22.
DT
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
23.
BT
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Department of Crop Production (FAaFR)--FAaFRDetails of topic
0 / --
--
24.
BTVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
25.
DT
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
27.
DisT
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
28.DTvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
29.DT
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
30.
DisT
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Kováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
D-AVR
SUA
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
32.
DTVplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPR
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
34.
DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
35.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
36.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
37.
BT
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Šmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
38.
BT
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
39.
BTVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
40.
DT
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
41.BT
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
42.DTVyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
43.
DT
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
44.
DTVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
45.DisTVýskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)D-OCR
FAaFR
Details of topic0 / 1--
46.
DisTVýskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typuArpášová, H.Department of Small Animal Science (FAaFR)D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
47.
DisT
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Department of Small Animal Science (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
49.
BT
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Miko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
50.BTVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / --
--
51.
DT
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
52.
DT
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Urminská, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
53.
BT
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
54.
BT
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Lacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
55.
BT
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Bežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
56.
BT
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Černý, I.Department of Crop Production (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 5
--
57.
BT
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovDepartment of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
58.BTVýznam mlieka vo výžive ľudíDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
59.
BT
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Šimko, M.Dean's Office of the FAaFR (FAaFR)
B-MZV
SUADetails of topic
0 / 1
--
60.
DT
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
61.DT
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
62.BT
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Kováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
63.BT
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Vozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
64.
DT
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--