Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
2.BTVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2--
3.BTVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
4.BTVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
5.DisTVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Pačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)D-SRPSUADetails of topic0 / 1--
6.DisTVplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)D-SRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
8.DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
9.DTVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
10.BTVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SUADetails of topic0 / 2--
11.BTVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
12.DTVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
13.DTVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
14.DTVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
15.DTVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
16.DTVplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--FAaFRDetails of topic1 / 1 Herko, D.
17.DTVplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
18.BTVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / ----
19.BTVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
20.DTVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínŽivčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
21.BTVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
22.DTvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
23.DTvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
24.DisTVplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)Kováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)D-AVRSUADetails of topic0 / ----
25.DTVplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatejKováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic1 / 2 Kubička, I.
26.DTVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
27.DTVplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Korczyk-Szabó, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic1 / 1 Tínesová, A.
28.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
29.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
30.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
31.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
32.BTVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
33.BTVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovGašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
34.DTVýskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
35.DTVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)--SUADetails of topic1 / 1 Bucová, D.
36.BTVysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Živčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
37.BTVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Department of Plant Protection (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
38.DTVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
39.DTVyužitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
40.DTVyužitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
41.BTVyužívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
42.BTVývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Lacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 3--
43.BTVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
44.BTVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 5--
45.BTVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
46.BTVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Bujňáková, V.
47.BTVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.Dean's Office of the FAaFR (FAaFR)B-MZVSUADetails of topic0 / 1--
48.DTVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
49.DTVýživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podnikuZapletalová, A.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2--
50.BTVýživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstveKováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
51.BTVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2--
52.DTVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----