Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPVariabilita expresie Pru p 3 alergénu v odrodách broskýňŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.BPVariabilita genetických zdrojov mrkvy obyčajnejŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.BPVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
5.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
8.DizPVplyv času prežúvania na zdravotný stav, produkciu a zloženie mlieka dojnícŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti témy0 / ----
9.BPVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPVplyv environmentálnych činiteľov na priebeh bunkového cykluPožgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
13.DizPVplyv kŕmnych aditív na imunologickú hodnotu mledziva a mlieka prasníc (denná forma)Rolinec, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti témy0 / ----
14.DPVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-VLUSPUPodrobnosti témy0 / 2--
16.BPVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.DizPVplyv odrody a bioprípravkov na produkciu a kvalitu repy cukrovej (denná forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
19.DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPVplyv produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien hovädzieho dobytka chovaných na SlovenskuStrapáková, E.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
22.DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPVplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
25.BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
26.BPVplyv systémov chovu teliat na produkčnú výkonnosť dojníc.Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
27.BPVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
29.DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
30.DPVplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatejKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Kubička, I.
31.DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
33.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
34.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
36.BPVplyv vybraných faktorov pestovania na produkciu poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPVybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele porastu ďatelinovín vo vybranom PPHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
38.DPVybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele trávneho porastu vo vybranom PPHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch SlovenskaNoskovič, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
40.DPVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch SlovenskaNoskovič, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
41.BPVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
42.DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bucová, D.
43.DizPVýskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa prsnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)Arpášová, H.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
44.DPVýška a kvalita produkcie repy cukrovej vo vybranom podnikuRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
45.DizPVyužitie fenomických prístupov na identifikáciu vlastností genetických zdrojov listovej zeleniny v meniacich sa podmienkach prostrediaBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPVyužitie genetickej rozmanitosti rastlín vo výžive ľudíŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / ----
48.DPVyužitie listových hnojív pri pestovaní kukurice na osivoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Otajovič, T.
49.DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
50.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
51.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genómov rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
52.DizPVyužitie nových optických senzorov pre štúdium limitov fotosyntetickej produkcie plodín v podmienkach environmentálnych stresov (denné štúdium)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPVyužitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPVyužitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudíPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPVyužívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
56.BPVyužívanie a ošetrovanie pasienkov, lúk a trávnikovNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
57.BPVyužívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mliekaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
58.BPVyužívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mliekaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
59.BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 5--
61.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
62.BPVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPVýznam molekulových markérov liečivých rastlínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPVýznam rastlinných elicitorov v poľnohospodárstveRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
65.BPVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.Dekanát FAPZ (FAPZ)B-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
67.DPVyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách konopy siatejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPVyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách maku siatehoNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPVýživa a hnojenie trávnikovHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
71.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
72.DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
73.BPVzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
74.BPVzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 2--