Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čuchta, K.
2.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
6.BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DPZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
11.
DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Zapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
12.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
14.DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
BPZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
19.
DPZhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1
20.BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
21.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu1 / --
22.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
DisP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)Katedra výživy zvierat (FAPZ)D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
24.
DisP
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Mlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3