Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 1
--
2.
BT
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Kovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
4.
DT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 2--
5.BT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
6.
BT
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
7.
DT
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
9.
DT
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Gašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratHanusová, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
11.
DT
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojeniaZapletalová, A.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
12.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 1--
14.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
15.DT
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1
--
16.
DT
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
17.
BTZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
18.BT
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
SUADetails of topic
0 / --
--
19.
DT
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na SlovenskuFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
22.DTZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchDepartment of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
23.
DisT
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)Department of Animal Nutrition (FAaFR)D-VYZFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
24.
DisT
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)Department of Soil Science (FAaFR)D-AVR
FAaFR
Details of topic0 / 1--
25.
DT
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 3 Jakubík, L.