Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
2.BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Polláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.BPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
6.
BPZefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach suchaOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
11.
DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojeniaKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
12.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Dovalovská, S.
14.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
18.
BPZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Šrank, V.
20.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
21.BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
22.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
23.
DizPZlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)Juráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DizPZmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
25.
DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 3 Jakubík, L.