Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPZakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Čuchta, K.
2.BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavna, P.
4.BPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
6.BPZdroje a možnosti využitia tanínov vo výživeRolinec, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-FAR, B-HIP, B-MZV, B-SCH, B-UPR, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPZhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Gašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPZhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky (externá forma)Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCRFAPZPodrobnosti témy0 / ----
11.BPZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratHanusová, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.BPZhodnotenie odrodových pokusov spoločnosti Oseva Slovakia, a. s. vo vybraných lokalitách SlovenskaErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Édes, B.
13.DPZhodnotenie produkcie kukurice siatej vo vybranom podnikuRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
14.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPZhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPZhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
20.BPZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti témy0 / ----
21.BPZhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPZhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Firment, F.
23.DPZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchMlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
24.DizPZlepšovanie parametrov pôdy a zvyšovanie úrod racionálnou aplikáciou organických hnojívKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPUPodrobnosti témy0 / 3--
25.DPZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.Mlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--