Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.DP. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
5.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
6.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Peškovič, D.
8.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
9.
BPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimončík, P.
11.DisP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BPAkvapónia ako integrovaný systém produkcie rýbAndreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
15.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
16.DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
17.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DisP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krajčíková, P.
20.
DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
21.DPAnalýza genetickej rozmanitosti citrusovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DPAnalýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / -- Čížová, B.
25.DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
26.BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
28.DPAnalýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
31.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
32.
DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
34.BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DP
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Stražancová, M.
36.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Macák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BPAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 2
38.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
40.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
41.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
42.DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DPAnalýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populáciiCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
45.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZVSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
48.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
52.BP
Analýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese LeviceKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPRFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.DPAnorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
59.DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
61.DisPAplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
66.
DisP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
71.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
73.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
75.BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
76.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
78.
DPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPRFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
82.
DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sučíková, N.
83.DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-VOR
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Balázs, Á.
84.
DPCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
86.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3--
89.
DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
90.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
91.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
92.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
93.ZPDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 4
--
94.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
95.DPEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
96.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
98.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
99.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
100.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
DPFlavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaKatedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
ZP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
106.
DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
107.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 3
--
108.
DPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
109.ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
110.BP
Floristický prieskum vybraného územia
Ďurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
111.BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
112.
DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
DisP
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
115.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
117.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
118.
DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
119.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
121.
DisP
Fyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
123.BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
124.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.DPGENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMIŠtefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
126.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
127.DisPGenomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
DisPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.
DP
Genomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
130.DisP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
133.
BP
GMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Szalay, T.
134.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
135.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.BP
História a tradície slovenského vidieka
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
137.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
138.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
139.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
140.DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
142.
DisP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
143.
BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
146.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
148.BP
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / -- Hlavatá, A.
149.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
150.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
151.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
152.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
153.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
154.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
155.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
158.DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
161.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
162.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
163.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
166.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 3--
167.
DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
168.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
171.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
172.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
173.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)
Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
174.
DisPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
175.
BPChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
176.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
177.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
178.
BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
180.DisPIndikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
181.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
183.
BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
184.DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.
BPINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
186.
BPKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
187.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
188.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
191.
BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
192.
BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu1 / 1
193.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Karabínošová, L.
194.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
196.
BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
197.
BP
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
198.
DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
199.DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodiny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
BPĽan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Chlebec, M.
201.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
202.
DP
Manažment rodinnej farmy
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
203.BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
204.
BP
Migračná priechodnosť vodných tokov na SlovenskuAndreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
205.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
206.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jalovičiarová, T.
207.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
208.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kolenčík, J.
209.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Rožek, M.
210.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
211.
BP
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.DPModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
213.
DPMolekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
214.BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2--
215.BPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
216.
DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
217.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereáliíLacko-Bartošová, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
219.DP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Ikrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
BP
Morfometria prieduchového aparátu obilnínKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
222.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klovŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gajňák, M.
223.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
224.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
225.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
226.DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
227.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
228.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
229.
DisP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách Slovenska
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
231.
BPMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
232.DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
233.BPMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
234.
BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
235.
DPNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
236.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
237.
DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siatehoKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
238.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
239.
BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
240.DP
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
241.DPOptimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametromKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
242.
BPOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
243.
BP
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)
Zapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
244.
DP
Optimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcieZapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
245.
BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
246.
DisP
Organický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
247.
BP
Panalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
248.BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
249.
BP
Pestovanie energetických plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
250.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Psicová, G.
251.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
252.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
253.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
254.BP
Poľovnícke miešanky
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
255.
BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
256.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
257.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
258.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
259.BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
260.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
261.
DPPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
262.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
BPPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
264.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
265.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Kaššovicová, N.
266.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
267.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
268.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
269.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
270.
DPPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
271.BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
273.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / -- Iván, D.
274.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti čierniceTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
275.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
276.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti glejaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
277.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
278.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
279.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
280.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
281.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
282.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
283.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyKatedra pedológie a geológie (FAPZ)I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
284.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 7
285.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
5 / 5
Hégerová, V.
Uhrin, T.
Pilková, K.
Gašpar, M.
Mižík, M.
286.BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
287.
BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
288.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
289.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / ----
290.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
291.BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
292.BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
293.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
294.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
295.BPPríprava stavačov na Field TrialFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
296.
ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 4
--
297.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
298.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
299.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
300.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
301.
BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodiny
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 3
Molnárová, K.
302.
BPRacionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
303.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Krchňavá, V.
304.
DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťaženíKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
305.BP
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
306.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
307.BPReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
308.
BPRezistencia patogénov voči fungicídomKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
309.BPRiziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
311.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
312.
DP
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovcePačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Cok, M.
313.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
314.BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
315.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Tomašovičová, M.
316.
DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
317.BPSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
319.
DisP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu ERažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
320.DPSledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
322.BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob života
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vargová, V.
324.DPSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
326.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
327.
DisP
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
329.
BPŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
330.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
331.BPTechnológia pestovania kapusty repkovej pravej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Macko, L.
332.
BP
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systému
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Kotlárová, N.
333.
BP
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / --
334.BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
335.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / -- Vozníková, M.
336.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
337.
DP
Účinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
BP
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmeny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.BP
Úloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmeny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DisP
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
341.
DisP
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
Varga, L.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
342.
BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.BPÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
BPVčelie produkty a ich zdravotné účinkyKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
346.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
347.BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
348.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Kvočka, K.
349.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
351.BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
352.
DisP
Vplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
DisPVplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
354.DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
355.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
357.BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
359.
DisP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
360.
DisP
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. E
Macák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
361.
DisP
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)Mellen, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
362.DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
363.DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
364.
DPVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
365.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Kovár, P.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Herko, D.
366.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.
BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
368.
BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
369.DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Slamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
DisP
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)
Mellen, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
372.
DPvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
373.
DP
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
374.DisPVplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
375.
DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPRFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
377.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
378.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
379.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
380.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
382.
BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatejKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
383.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
384.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastochŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Bélik, B.
385.
BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
386.DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
387.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
388.
DP
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bucová, D.
389.
DisP
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / ----
393.DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
394.
DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
395.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
396.
BPVývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Lacko-Bartošová, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
397.
BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
398.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
0 / 5
--
399.BP
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
400.BPVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
401.BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Šimko, M.Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
402.
DPVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
403.
DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
404.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
405.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
406.
DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
407.BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
408.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.
BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hlavna, P.
410.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
411.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
412.BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
413.
DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
414.DPZhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
415.DPZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Hanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
417.
DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 3--
418.
DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
419.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dovalovská, S.
420.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
421.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
422.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
423.BPZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
424.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
425.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
426.
BPZhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
427.BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Firment, F.
428.
DPZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
429.
DisP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.DisPZmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
431.DPZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.Mlynek, J.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3
432.
BP1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--