Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
3.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BPAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
6.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýbAndreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
BPAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Analýza efektu kríženia ne genetické založenie dojníc
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 5--
14.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
15.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
16.
DPAnalýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
19.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
20.
DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
21.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DPAnalýza produktov z konopy siatej (C. sativa L.)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-VLUSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPAnalýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DPAnalyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
32.DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
33.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
41.BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese LeviceŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese RevúcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
45.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
46.DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Analýzu efektu kríženia na genetické založenie výkrmového dobytka
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
49.DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
50.BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DPAtraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovceCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
54.DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
56.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
57.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
62.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
64.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
65.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
66.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
67.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.
BPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
70.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
71.
DP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
73.DPCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
76.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
77.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
78.
DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
79.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
80.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
81.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceKatedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4--
83.BPDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíKatedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
84.
DP
Efektivita rôznych druhov pascí proti krtom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
85.
DPEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
87.DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
88.DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
90.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
91.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.DPFenotypová variabilita semien vybraných genotypov konopy siatej (C. sativa L.)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-PPZ
I-EKO
I-GTA
I-VLU
I-UPR
I-MRV
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DP
Fenotypová variabilita semien vybraných genotypov ľanu siateho (L. usitatissimum L.)
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-PPZ
I-UPR
I-EKO
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
96.
BP
FleckScore - nový systém hodnotenia exteriéru slovenského strakatého plemena a jeho vzťah k dĺžke produkčného veku kráv.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-SCH
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
97.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
98.DP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
99.
ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3
--
100.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
101.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
102.
ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
103.BPFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
104.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
105.DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Ďurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
107.
BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
108.
BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 5
--
109.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
110.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
111.DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
114.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v bezpôdnych kultúrachKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
115.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
116.DPGenomické markéry alergénovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
117.
DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah kyanogénnych glykozidovRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
DPGenomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah lignanovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
119.
DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah slizu
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BPGenotypy ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) z hľadiska variability zloženia biologicky aktívnych látok
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-EKO
B-UPR
B-FAR
B-MRV
B-VSP
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
121.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.
BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
123.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
BP
História a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
127.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
128.BPHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
130.DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
132.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
134.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
135.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
136.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.
DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
138.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
139.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
142.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
143.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
147.BPHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-MZV
FAPZPodrobnosti tématu1 / 2
148.BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
149.
DPHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.
BP
Charakteristika a možnosti využitia vybraných plevnatých druhov pšenice vo výžive ľudí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Váňová, A.
153.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Hanusová, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
154.
BPCharakteristika a význam antinutričných zložiek ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) - kyanogénne glykozidyKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
BP
Charakteristika a význam slizu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) pre tvorbu funkčných potravín
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
156.BPCharakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlín
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-MRVFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.BPCharakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlín
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Papp, G.
158.
BP
Charakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlín
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fábry, L.
159.BPCharakteristika druhov burín z vybraných čeľadí rastlínKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kissová, V.
160.
BPCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
161.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
162.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
163.
BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BP
Charakterizácia semien konopy siatej (Cannabis sativa L.) ako funkčnej potraviny z hľadiska obsahu bielkovín
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSP
B-MRV
B-FAR
B-VLU
B-UPR
B-EKO
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
166.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
167.
BP
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
168.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
169.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCHSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
170.
BP
Chovná oblasť slovenského pinzgauského plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grebáč, J.
171.BP
Chovná oblasť slovenského pinzgauského plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
173.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
176.
DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
177.BPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
178.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.
BPKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
181.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
182.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
183.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
184.
BP
Komparatívna štúdia lignanov olejnínRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
189.BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
190.
BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
191.
BP
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudíBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kellner, M.
192.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
193.DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodiny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
BPĽan siaty (Linum usitatissimum L.) ako zdroj biologicky aktívnych látok pre vývoj funkčných a udržateľných potravínKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV
B-EKO
B-FAR
B-UPR
B-VLU
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
196.
DP
Manažment rodinnej farmy
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
197.
BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlínKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
198.DPMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
199.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jalovičiarová, T.
200.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
201.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kolenčík, J.
202.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
203.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
204.
BP
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
205.DPModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
206.
BPMolekulárna bezpečnosť potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.
BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
208.
BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / --
--
209.DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
210.
DP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
BP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Ikrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
213.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klovŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
215.DPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
216.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.
BP
Možnosti chovu okrasných druhov rýb na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Szakszová, J.
218.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
219.BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
220.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCHSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
221.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
223.
DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
224.
BPMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
225.
BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
226.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
227.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
228.
BPNízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
229.BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
230.BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
231.
DP
Optimalizovanie výživy pre rýchlejší rast a produkciu biomasy u rôznych druhov zelenín vo vodnej kultúre
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
232.
BP
Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemien
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
233.
BP
Panalergény a krížové alergie
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
234.
BP
Peronalizácia bezpečnosti potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
235.BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
236.BPPestovanie energetických plodínKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
237.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Psicová, G.
238.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
239.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
240.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
241.
BP
Počet somatických buniek ako indikátor kvality a úrovne produkcie mlieka hovädzieho dobytka.Strapáková, E.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Farkaš, Z.
242.
BP
Poľovnícke miešanky
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu2 / -- Šunderlíková, A.
Nahálka, D.
243.
BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
244.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Srnková, H.
245.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
246.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
247.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
248.DPPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
249.
BPPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
250.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
252.BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
253.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
254.BPPosúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu1 / --
255.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
256.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
257.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
258.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
259.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
260.BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
261.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveriKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
BP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
263.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 5
264.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 7
Hudáková, E.
265.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu4 / 5 Mižík, M.
Gašpar, M.
Hégerová, V.
Uhrin, T.
266.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
267.
BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
268.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
269.BP
Príprava stavačov na Field Trial
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
270.
ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
271.BPProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
272.
DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
273.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
274.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
275.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
276.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Ďurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
277.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
278.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 3
--
279.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
281.BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
282.
DP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
283.BP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
284.
BP
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
286.
DPSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
287.BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
288.BPSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmívKatedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
289.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
290.BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
291.
DP
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
293.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
294.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
295.
BPŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
296.
BP
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
297.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
298.
DPTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / ----
299.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
300.
BP
Úloha selekcie vo výstavbe genómu hospodárskych zvierat
Moravčíková, N.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
301.
DP
Úloha symbiotických mikroorganizmov v zlepšení rastu a sprístupňovania živín pre vyššiu produkciu biomasy u rastlín vo vodných kultúrach
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
302.BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
303.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.
BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinkyKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
306.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
307.
DP
Vek a rast boleňa dravého vo vybraných rybárskych revírochKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)I-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Csókás, P.
308.
DP
Vek a rast vybraných reofilných druhov rýb dolného Hrona
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)I-MZV
I-CHO
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
310.BPVlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Kvočka, K.
311.BPVlastnosti prírodných farbív a ich využitieKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
312.BPVošky na hlúbovináchKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
313.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
314.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
315.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
316.BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
317.
DP
Vplyv migrácie na diverzitu hospodárskych zvieratKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
318.
BP
Vplyv migrácie na výstavbu genómu hospodárskych zvierat
Moravčíková, N.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
319.BPVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
320.
DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
321.DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Hadačová, N.
322.
BP
Vplyv ročného obdobia otelenia na mliekovú úžitkovosť dojníc
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 2
Bullová, S.
323.
DP
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
324.
DPVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
325.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
326.DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
DP
Vplyv selekcie na diverzitu hospodárskych zvierat
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
329.BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
330.
DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
331.BPVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
332.DPvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
333.
DP
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
334.DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
335.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
336.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
337.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
DPVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
339.BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
340.
BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatejKováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
341.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
342.
DPVyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastochKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
343.BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
344.DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
346.
DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
347.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / --
348.
BP
Výskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom období
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
349.BP
Výskyt vošky broskyňovej na broskyniach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
350.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
351.
BP
Využite koňa v poľovníctve a lesnom hospodárstveKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / ----
353.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
354.
DP
Využitie morfologických znakov na semenách ľanu siateho pre určenie nutričných parametrovNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
355.BPVyužitie rastlinných adaptogénov vo výžive ľudíKrivosudská, E.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
356.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
357.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
358.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5--
359.
BP
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
360.
BPVýznam mlieka vo výžive ľudíKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bujňáková, V.
361.
BP
Význam polyfenolových látok chmeľu
Krivosudská, E.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
362.
BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
363.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
364.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dunaj, D.
365.BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
366.DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
367.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
368.
BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
369.BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
370.BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
371.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
372.
DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
373.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
374.DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.
BPZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
376.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
377.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
378.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
379.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
381.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
382.BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
383.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
384.BPZhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
386.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Mlynek, J.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
387.
DPZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.Mlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3
388.
DisP
1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencov
Vavrišínová, K.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dóbi, J.
389.
BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--