Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
9.
BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
11.
DizP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
13.
BPAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
14.BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
18.DizP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 5
--
21.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
22.BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Flegrová, J.
24.DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Čížová, B.
25.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / -- Melknerová, B.
26.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
27.DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
34.
BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / --
--
35.DPAnalýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Stražancová, M.
36.BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 2
38.
BPAnalýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DPAnalyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
40.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
41.DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
42.DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
45.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
46.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
49.DPAnalýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
50.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Analýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese TrenčínŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Krchňavý, P.
53.
BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Horváth, K.
55.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
59.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
60.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.DizP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
65.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
DizP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
68.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
69.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
71.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
72.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
73.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
74.BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
75.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhuKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
80.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
81.DPBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
83.
DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
84.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-VOR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Balázs, Á.
85.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
86.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
88.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
90.
DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 3--
91.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 3--
92.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 4
--
95.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
96.
DPEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
98.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
103.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostrediaKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
BPFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
106.DPFlóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
107.
ZPFlóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
108.BPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
109.
ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 3
--
110.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 3
--
111.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
112.
BP
Floristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
113.
DP
Floristický prieskum vybraného územiaKatedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
115.
DizP
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
116.BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
117.BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 5
--
118.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
119.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
120.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
121.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.DizPFyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPD
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
123.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
124.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
125.BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMIKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
128.DizP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
129.DizPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
130.
DP
Genomické markéry alergénovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
131.
DizP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
133.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
134.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
135.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
BP
História a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2 Cviková, S.
Trhanová, T.
138.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Sedláková, K.
139.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
140.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
141.DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
142.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
143.
DizP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
144.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
145.
BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
146.
BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
148.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / --
150.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
151.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
152.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
153.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
154.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
155.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
157.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
158.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
159.DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
160.
BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
162.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
163.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
164.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
BPCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
166.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
167.
DPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
168.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
169.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
171.BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
172.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
173.BPChemická ochrana pšenice proti listovým chorobámKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
174.
DizP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DizP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.BPChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.
BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
178.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
179.
BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
180.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
181.DizP
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
182.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
183.DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
184.BPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
185.
DPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
186.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
187.
BP
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
189.BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
190.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
191.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
192.BPKonfliktné minerály Conflict MineralsKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
193.BPKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Thoma, V.
194.BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Karabínošová, L.
195.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
196.
BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužovKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
197.
BPKonvenčná a ekologická obnova narušených TTPKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
198.
BP
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudíBrestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
199.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
200.DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodiny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Chlebec, M.
202.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
203.DPManažment rodinnej farmyKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
205.
BPMigračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
206.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
207.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Jalovičiarová, T.
208.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
209.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Kolenčík, J.
210.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
211.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.BP
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
214.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
215.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
216.
BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
DPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereálií
Lacko-Bartošová, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Bábsky, F.
220.
DP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
221.BPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
224.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
225.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
226.BPMožnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
227.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
228.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnostiKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
229.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach SlovenskaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPUPodrobnosti témy0 / ----
230.DizPMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
231.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách Slovenska
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
233.
DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
234.
BPMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
235.
BPMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
236.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
237.
BPNanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
238.
DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
240.BPObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.
DP
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
242.
DPOptimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametromOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
244.
BP
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Valach, J.
245.
DP
Optimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcie
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
246.BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
DizP
Organický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
248.
BP
Panalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
249.
BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
250.
BP
Pestovanie energetických plodín
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.
BP
Pestovanie kukurice siatej na zrno
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
Psicová, G.
252.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
253.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
254.
DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
255.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
256.BPPoľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
257.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
258.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
259.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
261.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
262.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
263.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
265.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
266.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Kaššovicová, N.
267.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
268.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
269.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
270.DPPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
271.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
272.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
273.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
274.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
Iván, D.
275.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čierniceKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
276.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Nagy, N.
277.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
278.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
279.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
280.
DPPôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
281.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
282.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
283.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
284.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
285.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZPodrobnosti témy5 / 5 Uhrin, T.
Mižík, M.
Gašpar, M.
Hégerová, V.
Pilková, K.
286.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy
1 / 7
Hudáková, E.
287.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
288.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
289.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
290.BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
291.BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
292.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
293.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
295.BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
296.
BPPríprava stavačov na Field TrialKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 4
--
298.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
299.
DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
300.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
301.DPPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
302.
BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodiny
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 3
303.
BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.BPReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
305.DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení
Požgajová, M.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 3
--
306.
BPReofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokovAndreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
307.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
308.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
309.BPRezistencia patogénov voči fungicídom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
310.
BP
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuKatedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
311.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
312.
BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
313.
DP
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovceKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
314.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
315.
BP
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
316.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
317.
DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
318.
BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
319.BPSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmívJuráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
320.
DizP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu ERažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
321.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
322.DPSledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mestoKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.
BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
324.DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob života
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
325.DP
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
327.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
328.
DizP
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
329.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
330.BPŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
331.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.
BP
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
333.
BP
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systému
Korczyk-Szabó, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Kotlárová, N.
334.
BP
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Juhászová, B.
335.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
336.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
337.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
338.
DP
Účinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach suchaKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
339.
BP
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmeny
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
340.
BP
Úloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmeny
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
341.DizP
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
342.DizP
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
Varga, L.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.
BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
344.
BPÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
345.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.
BPVčelie produkty a ich zdravotné účinky
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
348.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
349.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Kvočka, K.
350.
DizP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
351.
DizP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
352.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
353.DizP
Vplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Halo, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZPSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
354.
DizPVplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
355.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
356.DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
357.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
358.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
359.
DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
DizP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
361.
DizP
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. EMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
362.DizP
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZPFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
363.
DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
364.
DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
366.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
367.
DPVplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
368.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / --
--
369.
BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
370.
DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
371.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Slamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
372.DizPVplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
373.DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
374.DP
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
375.
DizP
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
376.
DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Tínesová, A.
378.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
379.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
380.DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Hanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
381.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
382.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Dovičovičová, E.
383.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
384.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastochKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
386.
BPVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
387.DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1
388.
DPVýskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
389.DP
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
390.
DizP
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCRFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
391.
DizP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.
DizP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Arpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
393.BPVysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
394.BPVyužite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
395.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteKatedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
396.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
397.
DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
398.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
399.
BP
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 3
--
400.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
401.
BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 5
--
402.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
403.
BP
Význam mlieka vo výžive ľudíKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / 1
404.BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1
--
405.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
406.DPVýživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podnikuZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
407.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstveKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
408.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
409.
DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
410.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Čuchta, K.
411.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
414.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
415.
BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
417.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.
DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
419.BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Hanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
420.DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
421.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
422.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Dovalovská, S.
423.
DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
424.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
427.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
428.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Šrank, V.
429.BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Firment, F.
431.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
432.
DizP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
433.
DizP
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
434.DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy1 / 3 Jakubík, L.
435.DizP1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencov
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.
BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--