Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
2.
BT. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / --
--
3.
BT
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
4.BT
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
5.
BT
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARDepartment of Crop Production (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1
--
6.
BT
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Department of Crop Production (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / 1--
7.
DT
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Pačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Pačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--SUA
Details of topic
1 / 1
Peškovič, D.
9.
BT
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Pačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Šimončík, P.
11.
DisT
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)
Department of Plant Physiology (FAaFR)
D-FPD
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
12.
DT
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
13.
BTAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
14.
BT
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Andreji, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
15.DT
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
DT
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
17.BTAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
18.
DisTAnalýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
D-VZP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsaDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.DTAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 5
--
21.
DT
Analýza genetickej rozmanitosti citrusovŽiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
22.
BT
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
23.
DT
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Flegrová, J.
24.DT
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
1 / -- Čížová, B.
25.DT
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
1 / --
Melknerová, B.
26.
BT
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / --
--
27.
DTAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
28.
DT
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
29.BTAnalýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
30.
BT
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
32.DT
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
33.
BT
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
34.BT
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Molnárová, J.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
35.
DT
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
I-VLU
SUADetails of topic1 / --
36.
BTAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
37.
BTAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 2
38.BT
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-UPR
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
39.
DT
Analyza systému pestovania vybraných plodínDepartment of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 3
--
40.
DT
Analyza systému pestovania vybraných plodínDepartment of Crop Production (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
41.DTAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
43.DTAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
44.
DTAnalýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populáciiCandrák, J.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--SUADetails of topic1 / -- Gnaľová, V.
45.
DT
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
I-MZV
SUA
Details of topic
0 / 1
--
46.
BT
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
47.
DTAnalýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / ----
48.
DT
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
49.DTAnalýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
50.
BTAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
51.BT
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
52.
BTAnalýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / 1
53.BTAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
54.BT
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
Šmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / 1
55.
BT
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
56.DTAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-UPR
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
57.
DT
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
59.
BTAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Karácsony, T.
60.
DT
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínDepartment of Plant Physiology (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
61.
DTAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
62.
DisTAplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Department of Plant Physiology (FAaFR)
D-FPD
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
63.
DT
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
64.BT
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Kopecký, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
67.
DisT
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)Eliáš, P.Department of Environment and Biology (FAaFR)D-VRP
SUA
Details of topic
0 / 1--
68.BT
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
69.
DT
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
70.
BT
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
71.
BT
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
72.
BTBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 1
--
73.BTBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
74.BTBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
75.BTBionómia vybraného živočíšneho druhu
Department of Environment and Zoology (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
76.
BT
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
77.DT
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / --
--
78.BTBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
79.
DTBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
80.
BT
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
81.
DTBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
82.
DT
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska ŠtiavničkaTýr, Š.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
I-UPR
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Kohút, M.
83.
DT
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaTýr, Š.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
I-UPR
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Sučíková, N.
84.
DT
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
I-VOR
FAaFRDetails of topic1 / 1
85.
DTCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 2
--
86.BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Department of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
89.
BT
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
90.
DTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 3
--
91.
Final thesis
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Department of Botany (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 3
--
92.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
93.
BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
94.Final thesis
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Department of Botany (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 4
--
95.
BTDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
96.
DT
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
97.
DT
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
98.
DT
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
99.
DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
100.
DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
101.
BT
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
102.
DT
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
103.
BTFlavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostrediaŽivčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
104.
DT
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
105.
BT
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
106.
Final thesis
Flóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 3--
107.
DT
Flóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 3
--
108.
BT
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
109.DTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouDepartment of Botany (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
110.Final thesis
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 3
--
111.
BT
Floristický prieskum vybraného územia
Department of Botany (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
112.
BT
Floristický prieskum vybraného územia
Eliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
113.
DT
Floristický prieskum vybraného územiaDepartment of Botany (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
114.BTFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / 2
--
115.
DisT
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)D-SRPFAaFR
Details of topic
0 / 1--
116.
BT
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
117.
BTFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 5
--
118.
DT
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
119.
DT
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
120.
DT
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
121.
BT
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
122.
DisT
Fyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)
Olšovská, K.Department of Plant Physiology (FAaFR)
D-FPD
SUA
Details of topic
0 / 1--
123.
BT
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
124.
BT
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
126.
DTGENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMIŠtefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
127.
BT
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
128.
DisT
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
FAaFR
Details of topic0 / ----
129.
DisT
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
130.
DT
Genomické markéry alergénov
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
131.
DisT
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DRažná, K.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRPSUADetails of topic
0 / 1
--
132.BTGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
133.
BT
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 2--
134.
BT
GMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / 1
135.
DT
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
136.
DT
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Toman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
137.
BT
História a tradície slovenského vidieka
Žitniak Čurná, V.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
2 / 2
138.
BT
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAaFRDetails of topic
1 / 1
Sedláková, K.
139.BTHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuNôžková, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
140.BTHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
141.
DT
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
142.BT
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
143.DisT
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Chlebo, R.Department of Small Animal Science (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
144.BTHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
145.
BT
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
146.
BT
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Animal Nutrition (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
147.
DT
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
148.BT
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
149.
BTHodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / --
150.
DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / ----
151.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
152.BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
153.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
154.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
155.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
156.
BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
157.
BT
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
158.BTHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
159.
DTHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
160.
BT
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
161.
DT
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
162.BTHospodárska hodnota slnečnice ročnejDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VSPSUA
Details of topic
0 / 1
--
163.
BT
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na SlovenskuDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
164.
BTCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
165.BTCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
166.
BT
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
167.
DT
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.
Department of Environment and Zoology (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / 3--
168.
DTCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
169.
DTCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNADepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 1--
170.
DT
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
171.
BT
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
172.
BT
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
173.
BT
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
174.
DisTChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Týr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
D-VRP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
175.
DisT
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRP
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
176.
BT
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Kopecký, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
177.BT
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1
--
178.
BT
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
SUA
Details of topic0 / 1--
179.
BT
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
180.
BT
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
181.
DisT
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)D-AVR
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
182.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachDepartment of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
183.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
184.
BT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
185.
DT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
186.
BT
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Černý, I.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / --
--
187.
BT
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
188.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
189.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
190.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
191.
BT
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
192.BT
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
193.BT
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLU
FAaFRDetails of topic
1 / 1
194.
BT
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLU
SUA
Details of topic
1 / 1
195.
DT
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
196.
BT
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Toman, R.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
197.BTKonvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
198.BT
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Kellner, M.
199.
DTKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
200.
DTKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodinyŽivčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
201.
BT
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SUA
Details of topic
1 / 1
202.BT
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
203.
DT
Manažment rodinnej farmy
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
204.
BTMetódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
205.
BT
Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Andreji, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
206.
DT
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Smatana, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
207.
BTMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranovFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic1 / 1
208.
BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic1 / --
209.
BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexovFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / 1
210.
BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
1 / -- Rožek, M.
211.BT
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
212.
BT
Mlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človeka
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
213.DT
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
214.
DT
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
215.
BT
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
216.BT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / ----
217.
DT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1--
218.
DT
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Ražná, K.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
219.
DTMorfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereáliíLacko-Bartošová, M.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
220.DTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
221.
BTMorfometria prieduchového aparátu obilnínDepartment of Botany (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
222.
DT
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
I-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
223.
BT
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Šmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Gajňák, M.
224.
BTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
225.
DTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
226.
BT
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Kopecký, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
227.
DT
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2--
228.
BT
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
229.
BT
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
SUA
Details of topic
0 / --
--
230.DisTMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
231.BT
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách Slovenska
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
232.
BT
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovania
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / --
--
233.
DT
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
234.
BT
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
235.
BT
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
236.DTNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Chlpík, J.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
237.
BT
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
238.
DT
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siatehoNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-MRV
I-GTA
I-UPR
SUA
Details of topic
0 / 1
--
239.BT
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Živčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
240.
BT
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
241.
DT
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
242.
DT
Optimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametrom
Olšovská, K.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
243.BT
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Department of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / ----
244.
BTOptimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)Zapletalová, A.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUADetails of topic
1 / 1
245.DTOptimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcieDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
246.
BT
Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemien
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
247.DisTOrganický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)D-AVRFAaFR
Details of topic
0 / ----
248.
BT
Panalergény a krížové alergie
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
249.BT
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
250.BT
Pestovanie energetických plodín
Department of Crop Production (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
251.
BTPestovanie kukurice siatej na zrno
Department of Crop Production (FAaFR)
B-MRV
FAaFR
Details of topic
1 / 1
252.
BT
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
253.
DT
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Department of Crop Production (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
254.
DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuDepartment of Crop Production (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
255.BTPoľovnícke miešankyDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
256.
BT
Poľovnícke miešanky
Kovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
257.BT
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
258.
DT
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Novák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
259.
BT
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
260.
BT
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
261.
BT
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
262.
DT
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovDepartment of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
263.DT
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1
--
264.
BT
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 1
--
265.
BT
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
266.
BT
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Kaššovicová, N.
267.DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
268.
BT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
269.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
270.
DTPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
271.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
272.
BT
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Miko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1
--
273.
DTPotreba vybraných živín u srnčej zveri
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
274.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
1 / --
275.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti čierniceTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
276.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizemeTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
1 / -- Nagy, N.
277.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
278.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
279.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
280.
DT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaŠimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
281.
DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
282.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
283.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
284.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Tobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAaFRDetails of topic
0 / 5
--
285.
BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAaFR
Details of topic1 / 7
286.
BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Department of Soil Science (FAaFR)B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAaFR
Details of topic
5 / 5
287.
BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemiTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / --
--
288.
BT
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
289.
BT
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / --
--
290.
BTPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / --
--
291.
BT
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
292.
BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Ražná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
293.
BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
294.
BTPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovínRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
295.
BT
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Bujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VSP
B-MZV
SUA
Details of topic
0 / 1
--
296.
BT
Príprava stavačov na Field TrialFik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
FAaFRDetails of topic0 / 1--
297.
Final thesis
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 4
--
298.
BT
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
299.
DT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
300.
BT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 2--
301.
DT
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
302.BT
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodiny
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 3
303.
BT
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Zapletalová, A.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
304.
BT
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
1 / -- Krchňavá, V.
305.
DT
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťaženíDepartment of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 3--
306.BT
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Andreji, J.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
307.
DT
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Ďurišová, Ľ.
Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
308.
BT
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Gašparík, J.Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
309.BT
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 3--
310.
BT
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.
Department of Environment and Zoology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
311.
BT
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
312.BTRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
313.
DT
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
1 / 1
Cok, M.
314.
BT
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
315.
BT
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Eliáš, P.Department of Botany (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
316.DTSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / --
317.
DTSekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
318.BTSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
319.BTSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmívDepartment of Animal Nutrition (FAaFR)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / --
--
320.
DisTSkríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu EDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
321.
DT
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SUA
Details of topic0 / 1
--
322.
DT
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mestoKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
323.
BT
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
324.
DT
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob životaČerný, I.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Vargová, V.
325.
DT
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Department of Botany (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / 1
--
326.
BT
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
327.
BT
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
328.
DisT
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)
Department of Plant Protection (FAaFR)
D-OCR
SUADetails of topic0 / 1--
329.DTŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
330.BT
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Gažo, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
331.BTTechniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SUA
Details of topic
0 / 1
--
332.
BT
Technológia pestovania kapusty repkovej pravejDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Macko, L.
333.
BT
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systému
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
B-UPRFAaFR
Details of topic
1 / 1
334.
BT
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic1 / --
335.
BT
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
336.DTTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-VLUFAaFR
Details of topic
1 / --
337.DT
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
338.
DT
Účinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach suchaOlšovská, K.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
339.
BT
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmeny
Olšovská, K.Department of Plant Physiology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1
--
340.
BTÚloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmeny
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
341.
DisT
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Department of Human Nutrition (FAaFR)
D-VYZ
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
342.DisTUplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
D-AVR
SUA
Details of topic
0 / 1
--
343.
BTUV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínŽivčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
344.
BT
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
345.
BT
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Brindza, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
346.
BT
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Toman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
347.
BT
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Tóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
348.
BT
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
349.
BT
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic1 / --
350.
DisT
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
351.
DisT
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)D-SRP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
352.BTVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
353.DisT
Vplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Halo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZP
SUA
Details of topic0 / 1--
354.
DisT
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
355.
DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachDepartment of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / ----
356.
DT
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
357.BT
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SUA
Details of topic0 / 2--
358.
BT
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
359.
DT
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
360.
DisTVplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)Department of Human Nutrition (FAaFR)D-VYZ
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
361.
DisT
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. EMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
D-VRP
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
362.
DisT
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
363.
DT
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
364.
DT
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
365.
DT
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
366.
DT
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic1 / 1
367.
DT
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
368.BTVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.
Department of Crop Production (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
369.BTVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
370.
DTVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínŽivčák, M.
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
371.
BT
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
372.
DisT
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)Mellen, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
373.DTvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
374.DT
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
375.
DisT
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Kováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)D-AVR
SUA
Details of topic0 / ----
376.DTVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
377.
DT
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Korczyk-Szabó, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
I-UPR
FAaFRDetails of topic1 / 1 Tínesová, A.
378.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
379.DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Hanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / ----
380.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
381.
DTVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
382.
BTVplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncovŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / --
383.
BT
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatejDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
384.BT
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Kováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
385.
DT
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Bélik, B.
386.
BT
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 2
--
387.
DT
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínŠmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Jačmeníková, K.
388.DT
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Ernst, D.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
389.
DTVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Bucová, D.
390.
DisT
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
Department of Plant Protection (FAaFR)
D-OCR
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
391.
DisT
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typuArpášová, H.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
392.
DisT
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Department of Small Animal Science (FAaFR)
D-SZP
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
393.
BT
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Živčák, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1
--
394.
BT
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)Miko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
1 / 1
Baďura, A.
395.
BT
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / ----
396.
DT
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
397.
DT
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.
Department of Environment and Zoology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
398.BTVyužívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
399.
BT
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 3--
400.
BT
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
401.
BT
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Černý, I.
Department of Crop Production (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 5
--
402.
BT
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
403.BT
Význam mlieka vo výžive ľudí
Miluchová, M.
Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Bujňáková, V.
404.BTVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dean's Office of the FAaFR (FAaFR)
B-MZV
SUA
Details of topic
0 / 1
--
405.
DT
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
406.
DT
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
407.BTVýživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstveDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
408.
BT
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
409.
DT
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
410.
BT
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Kovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
411.BTZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
412.
BT
Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Kovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
413.DTZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
414.
BT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
415.BT
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
416.DTZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
417.
DT
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
418.DT
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Department of Small Animal Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 1
--
419.
BT
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
420.
DTZhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic0 / 3
--
421.
DTZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
422.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Dovalovská, S.
423.
DT
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
424.
DT
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
425.DTZhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
426.
BT
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Šmehýl, P.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
427.
BT
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
B-SCH
SUA
Details of topic
0 / --
--
428.
DT
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.
Department of Small Animal Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
429.
BT
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Fik, M.Department of Small Animal Science (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
430.
BTZhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuDepartment of Small Animal Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
1 / --
Firment, F.
431.
DT
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Mlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
432.
DisT
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Department of Animal Nutrition (FAaFR)
D-VYZ
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
433.
DisT
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Department of Soil Science (FAaFR)
D-AVR
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
434.
DT
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Mlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic1 / 3 Jakubík, L.
435.DisT1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencovVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)D-SZPFAaFR
Details of topic
0 / 1--
436.BT
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Department of Plant Physiology (FAaFR)
--FAaFRDetails of topic
0 / 1
--