Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.BPAbundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentovCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
5.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Peškovič, D.
9.
BPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
11.DisPAklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
13.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
17.BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DisP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.
DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
21.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
25.DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
26.
BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.DPAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
29.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
30.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.BPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
34.
BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
35.
DPAnalýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
38.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPRFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
39.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 3--
40.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 3
--
41.
DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
42.
DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.
DP
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populáciiCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
48.
DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
50.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
51.BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.BPAnalýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese TrenčínŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese RevúcaŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
55.BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Miko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
59.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
62.
DisP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Slamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
65.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
66.BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
67.
DisP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)D-VRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Gazdíková, D.
72.
BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
73.BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
74.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
78.BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
79.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
82.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Kohút, M.
83.
DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sučíková, N.
84.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VORFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balázs, Á.
85.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
86.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
87.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
88.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
90.DPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
91.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
92.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 4
--
95.
BPDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíKatedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
96.DPEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
98.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
99.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
100.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
101.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
102.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
103.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.ZPFlóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
107.DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
108.
BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
109.DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
110.
ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
111.BPFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
112.BP
Floristický prieskum vybraného územia
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
114.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
115.
DisP
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
116.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
117.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
118.
DPFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
119.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DisPFyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
123.BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
124.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
125.BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
127.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.DisP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.DisPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
130.
DPGenomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
131.DisPGenomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
133.
BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
134.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
135.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
137.BPHistória a tradície slovenského vidieka
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
138.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
139.BPHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
141.
DPHodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
143.
DisPHodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
144.BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
145.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
146.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
147.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
BPHodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemenaCandrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
150.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
152.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
153.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
154.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
155.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
160.
BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
162.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
163.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Candrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
165.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
168.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
169.DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
170.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
171.BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
172.BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
173.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
174.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
175.DisPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
BP
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
177.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
179.
BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
180.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
DisP
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
182.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
183.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
184.BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
185.DPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
186.
BPINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BPKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
188.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
189.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
191.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
192.BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
193.BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
194.BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
196.BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Toman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTPKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
198.
BP
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
199.
DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodínKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
200.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodiny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
201.
BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
202.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
203.DP
Manažment rodinnej farmy
Vavrišínová, K.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
204.BPMetódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
205.
BPMigračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
207.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
208.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
209.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kolenčík, J.
210.
BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
211.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
212.
BPMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
214.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
215.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
216.BPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
217.DPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
219.
DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereálií
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Bábsky, F.
220.DPMorfometria prieduchového aparátu obilnínKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
BP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
222.DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
223.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
224.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
225.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
226.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
227.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
228.
BPMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
229.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti tématu0 / ----
230.
DisP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
231.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
232.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
233.
DP
Možnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
234.BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
236.DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
237.BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
238.DPNávrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
239.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
240.
BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
241.
DP
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
DP
Optimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametrom
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
244.
BP
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
245.DP
Optimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcie
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
246.
BP
Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemien
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
DisP
Organický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZPodrobnosti tématu0 / --
--
248.
BP
Panalergény a krížové alergieKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
249.
BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
250.
BP
Pestovanie energetických plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.
BPPestovanie kukurice siatej na zrno
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
252.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
253.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
254.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
255.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
256.
BP
Poľovnícke miešanky
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
257.BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Srnková, H.
258.DPPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
260.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
261.BPPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
263.DPPorovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
264.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
265.
BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
266.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Kaššovicová, N.
267.DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
268.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
269.DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
270.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
271.DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
272.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
273.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
274.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
1 / --
275.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
276.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
277.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
278.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
279.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
280.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
281.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
283.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
284.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 5
--
285.
BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 7
Hudáková, E.
286.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZPodrobnosti tématu
5 / 5
287.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
288.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
289.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
290.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
291.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
292.
BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
293.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.BPPrehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovínKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
295.BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VSP
B-MZV
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
296.
BP
Príprava stavačov na Field TrialFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCHFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
297.
ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4--
298.BPProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
299.DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
300.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
301.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
302.BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodiny
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu1 / 3 Molnárová, K.
303.
BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Zapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Krchňavá, V.
305.
DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení
Požgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
306.
BP
Reofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
307.
DPReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
308.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
310.
BP
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
312.BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
313.
DP
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovcePačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cok, M.
314.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
315.BP
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
316.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
317.
DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
318.
BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
319.BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
320.
DisP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
321.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
322.DPSledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mestoKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
323.BPSledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
324.
DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob životaČerný, I.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vargová, V.
325.DP
Spôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu Crataegus
Ďurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
326.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
327.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
328.
DisP
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
329.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
330.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
331.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siatehoNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
332.
BP
Technológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1
333.
BP
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systémuKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
334.
BPTestovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnostiKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
335.BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
336.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
337.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
DP
Účinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach suchaOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
BP
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmenyOlšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
340.
BP
Úloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmeny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
341.
DisP
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
342.
DisP
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)Varga, L.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
343.
BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
346.BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
347.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
348.BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Kvočka, K.
350.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
351.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)D-SRPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.BPVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
353.
DisPVplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.DisP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
355.DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
356.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Macák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
357.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
358.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
359.
DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
360.
DisP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
361.DisPVplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. E
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
362.
DisP
Vplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)
Mellen, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
FAPZPodrobnosti tématu0 / ----
363.
DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
364.
DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
365.DPVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
366.
DPVplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
367.DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
368.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
370.DPVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
DisP
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)
Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
373.DPvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
374.
DP
vplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
375.
DisP
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
376.DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
377.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
378.
DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
379.
DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
380.
DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
381.DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Hanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
382.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
383.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
384.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Kováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
386.
BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
387.
DPVyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
388.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
389.DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.DisPVýskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
391.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typuArpášová, H.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.DisPVýskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
393.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
394.BP
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
395.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
396.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
397.
DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
398.BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
399.
BP
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 3--
400.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
401.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
0 / 5
--
402.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
403.BP
Význam mlieka vo výžive ľudí
Miluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu1 / 1
404.
BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dekanát FAPZ (FAPZ)
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
405.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
406.DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
407.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
408.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
409.
DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
410.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
411.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Polláková, N.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
412.
BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
413.DPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
414.BPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
415.
BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
416.
DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
417.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
419.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
420.DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
421.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
422.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
423.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
424.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
425.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
426.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
427.
BPZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
428.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
430.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
431.
DPZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
432.
DisP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
433.
DisP
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVRFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
434.
DPZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3
435.DisP1. Produkčné ukazovatele a kvalita mäsa plemien aubrac, charolais a ich krížencovVavrišínová, K.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
436.BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--