Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
2.BT. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
3.DTAgronomická analýza pestovania ľanu siateho na podniku Agroplus PrešovPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
4.DTAgronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP OponicePačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
5.DTAgronomická analýza pestovania zemiakov na PD Spišské BystréPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
6.BTAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
8.DTAgronomický rozbor pestovanie kukurice na zrno na PD Dolný ŠtálPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
9.BTAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
10.DTAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
11.BTAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
12.DTAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 5--
13.DTAnalýza genetickej rozmaninosti druhov rodu levanduľa (Lavandula L.) DNA markérmiŠtefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
14.BTAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
15.BTAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
16.BTAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Káčerová, L.
18.BTANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
19.BTAnalýza pestovateľskej technológie poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Department of Crop Production (FAaFR)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic1 / 1 Juríček, M.
20.BTAnalýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na SlovenskuKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
21.DTAnalýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhuChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic2 / 3 Režo, P.
Feriancová, A.
22.BTAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
23.BTAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
24.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 3--
25.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 3--
26.DTAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
27.DTAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
28.DTAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
29.DTAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
30.DTAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
31.DTAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)I-MZVSUADetails of topic0 / 1--
32.DTAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Burgundských králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
33.DTAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Nitrianských králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
34.BTAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
35.DTAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic0 / 1--
36.DTAnalýza závislosti početnosti vrhu od hmotnosti chovných súk štandardných hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
37.DTAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
38.BTAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-FAR, B-HIP, B-MZV, B-SCH, B-VLU, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
39.DTAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Aftanas, M.
40.DTAplikácia mikroRNA markérov vo verifikácii genotypov pestreca mariánskeho (Silybum marianum L.)Ražná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-GTA, I-MRVFAaFRDetails of topic0 / ----
41.BTAplikácia rastlinných elicitorov v podmienkach in vitro pestovania rastlínRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / ----
42.DTBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Gajdová, D.
43.BTBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
44.DTBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
45.BTBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
46.BTBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
47.DTBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
48.BTBiologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Ďurišová, J.
49.BTBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
50.BTBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
51.BTBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 2 Ambrózaiová, K.
52.BTBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
53.DTBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
54.DTBonitácia a návrh na obnovu poškodených (disturbovaných) pasienkov v zvolenom poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
55.DTBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
56.DTBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Pelor, s.r.o. Michal na OstroveTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic1 / 1 Hervay, D.
57.DTCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
58.BTĎatelinovinotrávne miešankyHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Kapusniaková, M.
59.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
60.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
61.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
62.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
63.DTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
64.Final thesisDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
65.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
66.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
67.Final thesisDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 4--
68.BTDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
69.DTEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
70.DTEkonomické a produkčné ukazovatele rôznych spôsobov kŕmenia kapra v podmienkach výrobných stredísk SRZAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Dobiaš, J.
71.DTEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
72.DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
73.DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
74.DisTFenomické prístupy na identifikáciu genetických zdrojov plodín tolerantných ku klimatickým extrémomBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)D-FPDSUADetails of topic1 / -- Barboričová, M.
75.DTFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
76.BTFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
77.DTFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
78.Final thesisFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
79.BTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
80.Final thesisFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
81.DTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
82.DTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
83.BTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
84.BTFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
85.DTFotosyntetické reakcie pšenice v podmienkach vysokej teplotyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Galgociová, A.
86.BTFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
87.BTFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 5--
88.DTFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAaFRDetails of topic0 / 2--
89.DTFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
90.DTFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAaFRDetails of topic0 / 2--
91.BTFunkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Malková, D.
92.DTFylogenetické profilovanie maku siatehoŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
93.BTGenetická a morfologická variabilita druhov rodu levanduľa (Lavandula L.)Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Turčanová, E.
94.BTGenetické zdoje maku siatehoŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
95.BTGenomika a transkriptomika Pru p 3 alergénu broskýňŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
96.BTGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
97.BTGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPSUADetails of topic0 / 2--
98.BTGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 2 Lehotská, Z.
99.BTGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Szalay, T.
100.DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
101.DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
102.BTHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic2 / 2 Trhanová, T.
Cviková, S.
103.BTHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FARFAaFRDetails of topic0 / 1--
104.BTHistória pestovania a šľachtenia konopy siatej na SlovenskuNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Sanetriková, V.
105.BTHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
106.BTHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
107.BTHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
108.BTHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
109.BTHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Department of Animal Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
110.DTHodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podnikuNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
111.BTHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
112.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
113.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
114.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
115.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
116.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
117.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
118.BTHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
119.BTHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
120.BTHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
121.DTHodnotenie slovenských novovyšľachtených odrôd trávHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
122.DTHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
123.BTHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-MZV, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
124.BTHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
125.BTHodnotenie ukazovateľov rastu u mladého HD vo vybranom chove slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VSPSUADetails of topic0 / 1--
126.DTHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
127.BTHospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VSPSUADetails of topic1 / 1 Kovarský, S.
128.BTCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
129.BTCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Trnková, P.
130.BTCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
131.DTCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
132.BTCharakteristiky vabraných burín z vybranej čeľadeTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
133.BTCharakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmiRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Ďurajková, M.
134.BTCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
135.BTChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 2--
136.BTChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 2--
137.BTChemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic1 / 2 Onufer, D.
138.BTChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
139.BTChov papagájov rodu Cyanoramphus a Nestor v zajatíArpášová, H.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
140.BTChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
141.BTChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic0 / 1--
142.BTChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Puškášová, Ľ.
143.BTChyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
144.DTIdentifikácia izoforiem Mal d 1 alergénu HRM metódouŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-GTAFAaFRDetails of topic0 / ----
145.DTIn vitro postupy zušľachťovania levandule (Lavandula angustifolia Mill.) pre potravinárske využitieRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-GTA, I-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
146.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
147.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
148.BTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
149.DTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
150.BTINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIEČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
151.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
152.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
153.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
154.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
155.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
156.BTKonfliktné minerály Conflict MineralsKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
157.BTKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
158.BTKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUSUADetails of topic1 / 1 Karabínošová, L.
159.DTKonštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
160.BTKontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužovToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
161.BTKonvenčná a ekologická obnova narušených TTPNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
162.DTKvalita osrstenia nemeckých poľovných teriérovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
163.BTLiečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
164.DTManažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
165.BTMetódy izolácie DNA levandule lekárskej (Lavandula angustifolia Mill.) a možnosti ich využitia v molekulárnych analýzachŠtefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
166.DTMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
167.BTMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
168.DTModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
169.DTMolekulárna analýza Fra a génu jahody ananásovejŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-GTAFAaFRDetails of topic0 / ----
170.DTMolekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
171.DTMolekulárna bezpečnosť potravinových zdrojovŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
172.BTMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic2 / 2 Šilhárová, D.
Pohančeníková, T.
173.BTMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
174.BTMolekulárne markéry vo fylogenetických analýzachŠtefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
175.BTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
176.DTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
177.DTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
178.BTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
179.DTMorfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
180.BTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Sándorová, I.
181.DTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
182.BTMožnosti a perspektívy boleňa dravého v rybárskych revíroch SlovenskaAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Csókás, P.
183.BTMožnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
184.DTMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
185.BTMožnosti regulácie burín pri pestovaní vybraných plodín na PD NevericeTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)B-MRVFAaFRDetails of topic1 / 1 Badinka, J.
186.BTMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
187.BTMožnosti využitia Anglických setrov v podmienkach SlovenskaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic0 / ----
188.BTMožnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
189.BTMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
190.DTMožnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaníFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
191.BTMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
192.BTMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic2 / 2 Cintulová, P.
Janíčková, M.
193.DTNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
194.BTObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Greguš, D.
195.BTOchrana biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych poloháchNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
196.BTOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
197.BTOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
198.BTPalynologická charakteristika hybridných taxónov rodu PrunusĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
199.BTPanalergény a skrížené alergieŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
200.DTParazitické druhy ohrozujúce zdravie človekaIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
201.BTPersonalizovaná výživaŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
202.BTPestovanie a využitie alternatívnych druhov poľných plodínErnst, D.Department of Crop Production (FAaFR)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VLU, B-VSPFAaFRDetails of topic1 / 1 Haládik, S.
203.BTPestovanie energetických plodínCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
204.BTPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)B-MRVFAaFRDetails of topic1 / 1 Psicová, G.
205.BTPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
206.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
207.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
208.BTPodkúvanie a jeho vývoj v chove športových koníHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
209.BTPoľovnícke miešankyKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
210.BTPoľovnícke miešankyKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
211.BTPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
212.DTPorovnanie exteriérových vlastností plemien králikov Francúzky strieborný a Veľký svetlý striebornýFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
213.DTPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
214.BTPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
215.BTPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
216.DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
217.BTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUA