Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | Ď | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
3.BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v LeviciachPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Štarke, I.
6.DPAgronomický rozbor pestovania lupiny bielej na podniku AgroLev s.r.o.Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)I-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Tarbaj, D.
7.BPAgrotechnické opatrenia pri pestovaní kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bódiová, M.
10.DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, P.
13.DizPAnalýza faktorov spôsobujúcich kančí pach bravčoviny (Denne štúdium)Juhás, P.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
14.DizPAnalýza faktorov spôsobujúcich kančí pach bravčoviny (Externé štúdium)Juhás, P.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
16.DPAnalýza genetickej rozmaninosti druhov rodu levanduľa (Lavandula L.) DNA markérmiŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
17.BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DizPAnalýza mitochondriálnej DNA ako nástroj pre hodnotenie fylogenézy a biodiverzity hospodárskych a voľne žijúcich druhov zvierat. (E)Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Káčerová, L.
22.BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
23.BPAnalýza pestovateľskej technológie poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Juríček, M.
24.BPAnalýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
25.DPAnalýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhuChlebo, P.Katedra výživy ľudí (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy2 / 3 Režo, P.
Feriancová, A.
26.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
27.BPAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Pastorek, A.
28.BPAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôlChlebo, P.Katedra výživy ľudí (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 3--
29.BPAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôlChlebo, P.Katedra výživy ľudí (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 3--
30.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
31.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
32.DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Burgundských králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
37.DPAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Nitrianských králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
38.BPAnalýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese PrešovŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Geciová, M.
40.BPAnalýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Škula, F.
41.BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese KrupinaŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sláviková, V.
42.BPAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
43.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPAnalýza závislosti početnosti vrhu od hmotnosti chovných súk štandardných hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
46.DPAnorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, P.
47.BPAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-FAR, B-HIP, B-MZV, B-SCH, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Karácsony, T.
48.DPAntioxidačná charakteristika inovovaných potravinových výrobkov pripravených z vybraných častí voľne rastúcich druhov rastlínBrindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Aftanas, M.
50.DPAplikácia mikroRNA markérov vo verifikácii genotypov pestreca mariánskeho (Silybum marianum L.)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / ----
51.BPAplikácia rastlinných elicitorov v podmienkach in vitro pestovania rastlínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
52.DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Gajdová, D.
53.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
54.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
55.DPBiochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kvaková, M.
56.DPBiochemická charakteristika plodov a produktov z arónie čiernej (Aronia melanocarpa L.)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Tanyasi, P.
57.BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
58.BPBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPBiologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Ďurišová, J.
62.BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
64.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
65.BPBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Ambrózaiová, K.
66.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
67.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
68.DPBonitácia a návrh na obnovu poškodených (disturbovaných) pasienkov v zvolenom poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
69.DPBonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
70.DPBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Pelor, s.r.o. Michal na OstroveTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Hervay, D.
71.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia vo firme Sírius Agro, s.r.o. MojmírovceTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VORFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Gulka, M.
72.DPBuriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Agroprofit Boliarov, s.r.o.Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Hrehor, J.
73.DPBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Medzičilizie, a.s. Čilizská RadvaňTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Keszegh, P.
74.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku MVL - AGRO, s.r.o. Dolné OzorovceTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Turóczi, J.
75.DPCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
76.BPĎatelinovinotrávne miešankyHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kapusniaková, M.
77.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
79.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
81.DPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
82.ZPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
83.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
85.ZPDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 4--
86.BPDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
87.DPDlhovekosť dojčiacich kráv mäsového dobytka na SlovenskuStrapáková, E.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
88.DPEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
89.DPEkonomické a produkčné ukazovatele rôznych spôsobov kŕmenia kapra v podmienkach výrobných stredísk SRZAndreji, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Dobiaš, J.
90.DPEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
91.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
92.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
93.DizPFenomické prístupy na identifikáciu genetických zdrojov plodín tolerantných ku klimatickým extrémomBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDSPUPodrobnosti témy1 / -- Barboričová, M.
94.DPFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy2 / -- Jacko, D.
Majera, J.
95.BPFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
96.ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
97.DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
98.BPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
99.DPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
100.ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
101.BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
102.BPFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
103.DPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
104.BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
105.BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
106.BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 5--
107.DPFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
108.DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
109.DPFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
110.BPFunkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Malková, D.
111.DPFylogenetické profilovanie maku siatehoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Špánik, R.
112.BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
113.BPGenetická a morfologická variabilita druhov rodu levanduľa (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Turčanová, E.
114.BPGenetické zdoje maku siatehoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
115.DizPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denná forma)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
116.BPGenomika a transkriptomika Pru p 3 alergénu broskýňŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
117.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
118.BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 2--
119.BPGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Szalay, T.
120.DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
121.DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
122.BPHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy2 / 2 Trhanová, T.
Cviková, S.
123.BPHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-SCH, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPHistória pestovania a šľachtenia konopy siatej na SlovenskuNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sanetriková, V.
125.BPHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
126.DizPHodnotenie agrobiodiverzity DNA markérmi (externá forma)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
127.DPHodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Tomášiková, L.
128.BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
129.BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
130.BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
132.DPHodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
133.DizPHodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľov produkcie pestreca mariánskeho pestovaného na Slovensku. DHabán, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
134.BPHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
135.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
136.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
137.DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
138.DizPHodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. DDucsay, L.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
139.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
140.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
141.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
142.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
144.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
145.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPHodnotenie slovenských novovyšľachtených odrôd trávHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
147.DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
148.BPHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-MZV, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
150.BPHodnotenie ukazovateľov rastu u mladého HD vo vybranom chove slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPHodnotenie úrodového potenciálu pšenice letnej na RD Vysoká nad UhomPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Sabovčík, J.
152.DPHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
153.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kovarský, S.
154.BPCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
155.BPCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Trnková, P.
156.BPCharakteristika vybraných druhov burín z čeľade pupencovité a zemedymovitéTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Mizere, D.
157.BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
158.DPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
159.BPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
160.DPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
161.BPCharakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmiRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Ďurajková, M.
162.BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
163.BPChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
164.BPChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
165.BPChemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 2 Onufer, D.
166.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (denná forma)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
167.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (externá forma)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
168.BPChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
169.BPChov papagájov rodu Cyanoramphus a Nestor v zajatíArpášová, H.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
170.BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
171.BPChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti témy0 / 1--
172.BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Puškášová, Ľ.
173.BPChyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Izsáková, E.
174.DPIdentifikácia izoforiem Mal d 1 alergénu HRM metódouŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy0 / ----
175.DizPIdentifikácia metód falšovania medu na slovenskom trhu (externá forma)Chlebo, R.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)D-SZPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
176.DPIn vitro postupy zušľachťovania levandule (Lavandula angustifolia Mill.) pre potravinárske využitieRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Ernstová, M.
177.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
178.DPInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
179.BPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
181.BPINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIEČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
182.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
183.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
184.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
185.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
186.BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
187.BPKonfliktné minerály Conflict MineralsKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
188.BPKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUSPUPodrobnosti témy1 / 1 Karabínošová, L.
190.DPKonštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
191.BPKontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužovToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
192.BPKonvenčná a ekologická obnova narušených TTPNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
193.DPKvalita atmosférických zrážok vybranej oblasti juhozápadného SlovenskaBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
194.DizPKvalita hovädzieho mäsa v ekologickej a konvenčnej výrobe (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
195.DPKvalita osrstenia nemeckých poľovných teriérovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
196.BPLiečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazyBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Klotton, L.
197.DPManažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
198.BPMetódy izolácie DNA levandule lekárskej (Lavandula angustifolia Mill.) a možnosti ich využitia v molekulárnych analýzachŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
199.DPMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
200.DizPMikroRNA markéry v identifikácii pridanej hodnoty potravinových zdrojov rastlín. DRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
201.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
202.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
203.BPMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
204.DPModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
205.DPMolekulárna analýza Fra a génu jahody ananásovejŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy0 / ----
206.DPMolekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
207.DPMolekulárna bezpečnosť potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
208.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
209.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy2 / 2 Pohančeníková, T.
Šilhárová, D.
210.BPMolekulárne markéry vo fylogenetických analýzachŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
211.DizPMolekulovo-genetický odhad nutričnej hodnoty mlieka hovädzieho dobytka (D)Miluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
212.BPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
213.DPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
214.DPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
215.BPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
216.DPMorfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
217.BPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Sándorová, I.
218.DPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
219.BPMožnosti a perspektívy boleňa dravého v rybárskych revíroch SlovenskaAndreji, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Csókás, P.
220.BPMožnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKopecký, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
221.DPMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
222.BPMožnosti regulácie burín pri pestovaní vybraných plodín na PD NevericeTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Badinka, J.
223.BPMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
224.BPMožnosti využitia Anglických setrov v podmienkach SlovenskaFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti témy0 / ----
225.DizPMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach. (D)Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
226.BPMožnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
227.BPMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
228.DPMožnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaníFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
230.BPMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy2 / 2 Cintulová, P.
Janíčková, M.
231.DPNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
232.BPObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Greguš, D.
233.DizPObsah jódu v surovom mlieku dojných zvierat na Slovensku a faktory, ktoré ho ovplyvňujú (denná forma)Tančin, V.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)D-VYZSPUPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPOchrana biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych poloháchNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
235.BPOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
236.BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
237.BPPanalergény a skrížené alergieŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Blišáková, K.
238.DPParazitické druhy ohrozujúce zdravie človekaIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
239.BPPersonalizovaná výživaŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
240.BPPerspektíva pestovania repy cukrovej v kontexte legislatívnych opatrení Európskej únieRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
241.BPPestovanie a využitie alternatívnych druhov poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Haládik, S.
242.BPPestovanie energetických plodínCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
243.BPPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Psicová, G.
244.BPPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
245.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
246.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
247.BPPodkúvanie a jeho vývoj v chove športových koníHalo, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
248.BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
249.BPPoľovnícke miešankyKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
250.BPPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPPorovnanie exteriérových vlastností plemien králikov Francúzky strieborný a Veľký svetlý striebornýFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
252.DPPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
253.BPPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
254.BPPorovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
258.BPPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
259.DPPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
260.DPPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
261.DPPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
262.DPPotenciál molekulových markérov v genotypizácii mutantných línií gladiolov (Gladiolus sp.)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Majtán, M.
263.BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
264.DPPotreba vybraných živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatá, B.
265.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)I-EKO, I-MRV, I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 5--
266.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy5 / 5 Hégerová, V.
Gašpar, M.
Mižík, M.
Pilková, K.
Uhrin, T.
267.BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
268.BPPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-MZV, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
269.BPPríprava stavačov na Field TrialFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
270.DizPPrirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
271.ZPProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 4--
272.BPProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hadačová, N.
273.DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
274.BPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
275.DPPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
276.BPReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
277.DPReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
278.BPReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
279.BPRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
280.BPRiziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
281.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
282.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
283.BPRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
284.BPRod Festuca L. a Lolium L. - potenciál pre šľachtenie nových hybridov trávHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Poliak, R.
285.BPRozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
286.BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
287.DPSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Tomašovičová, M.
288.DPSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
289.BPSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
290.DizPSezónne zmeny zloženia ovčieho mlieka dojných a kombinovaných plemien na Slovensku (externá forma)Mellen, M.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
291.BPSilážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmívJuráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-MZV, B-SCH, B-VSPSPUPodrobnosti témy1 / -- Baloghová, P.
292.DizPSilymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)Habán, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
293.DizPSkríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. ERažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
294.DizPSkríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom stresu. DRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
295.DPSledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
296.DPSledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mestoKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
297.BPSledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Gašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
298.DPSocio-ekonomicko-ekologická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumuAndreji, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kušnerik, D.
299.BPSpektrum mastných kyselín vo svalovine rýbJuráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
300.DPSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
301.DizPStabilita pôdnej organickej hmoty v rôznych ekosystémoch (interná forma štúdia)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZPodrobnosti témy0 / ----
302.DizPStabilita pôdnej organickej hmoty v rôznych pôdnych typoch (externá forma štúdia)Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZPodrobnosti témy0 / ----
303.DizPStravovacie návyky a fyzická aktivita ako predpoklad regulácie telesného zloženia a rizika obezity detí a adolescentov vo veku 10 – 18 rokov (denná forma)Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
304.BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.Fik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Bendíková, Z.
305.BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Fik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
306.DPŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
307.BPŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
308.BPTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy2 / -- Peškovič, D.
Viskupič, J.
309.BPTechnológia pestovania maku siateho (Papaver somniferum)Rašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / -- Lauková, K.
310.BPTechnológia pestovania pšenice letnejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Pánis, D.
311.BPTechnológia pestovania pšenice tvrdej (Triticum durum)Rašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
312.BPTechnológia pestovania repy cukrovejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Parkhomenko, A.
313.DPTelemetrické pozorovanie migrácií a sledovanie diurnálnych aktivít u hlavátky podunajskej na rieke HronAndreji, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kupec, J.
314.BPTestovanie pridanej hodnoty genetických zdrojov rastlín v podmienkach in vitroRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
315.DPTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Vozníková, M.
316.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPUdržanie tradičných hodnôt života a vidieckej krajiny v BrehochSmatana, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Herko, D.
318.BPÚprava vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
319.BPÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPÚžitková hodnota plodov dráča obyčajného (Berberis vulgaris) pre využitie v agropotravinárstveBrindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Valný, P.
321.BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
322.DPVariabilita expresie Pru p 3 alergénu v odrodách broskýňŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
323.BPVariabilita genetických zdrojov mrkvy obyčajnejŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
324.BPVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
325.BPVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
326.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Draškovičová, D.
327.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
329.DizPVplyv času prežúvania na zdravotný stav, produkciu a zloženie mlieka dojnícŠimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti témy0 / ----
330.BPVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
331.BPVplyv environmentálnych činiteľov na priebeh bunkového cykluPožgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
332.DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
333.DPVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
334.DizPVplyv kŕmnych aditív na imunologickú hodnotu mledziva a mlieka prasníc (denná forma)Rolinec, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)D-VYZFAPZPodrobnosti témy0 / ----
335.DPVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-VLUSPUPodrobnosti témy0 / 2--
337.BPVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
338.DPVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
339.DizPVplyv odrody a bioprípravkov na produkciu a kvalitu repy cukrovej (denná forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
340.DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPVplyv produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien hovädzieho dobytka chovaných na SlovenskuStrapáková, E.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
342.DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
343.DPVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
344.DPVplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
345.BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
346.BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
347.DPVplyv spôsobu odstavu králikov na vybrané produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
348.BPVplyv systémov chovu teliat na produkčnú výkonnosť dojníc.Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
349.BPVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
350.DPvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
351.DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
352.DPVplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatejKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Kubička, I.
353.DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
354.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
355.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
356.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
357.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
358.BPVplyv vybraných faktorov pestovania na produkciu poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
359.DPVybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele porastu ďatelinovín vo vybranom PPHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
360.DPVybrané produkčné a kvalitatívne ukazovatele trávneho porastu vo vybranom PPHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch SlovenskaNoskovič, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
362.DPVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch SlovenskaNoskovič, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
363.BPVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovGašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Komanický, T.
364.DizPVýskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa prsnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)Arpášová, H.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
365.DPVýška a kvalita produkcie repy cukrovej vo vybranom podnikuRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
366.DizPVyužitie fenomických prístupov na identifikáciu vlastností genetických zdrojov listovej zeleniny v meniacich sa podmienkach prostrediaBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
367.BPVyužitie genetickej rozmanitosti rastlín vo výžive ľudíŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
368.BPVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / ----
369.DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
370.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
371.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genómov rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Prostredná, M.
372.DizPVyužitie nových optických senzorov pre štúdium limitov fotosyntetickej produkcie plodín v podmienkach environmentálnych stresov (denné štúdium)Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
373.DPVyužitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
374.BPVyužitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudíPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
375.BPVyužívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
376.BPVyužívanie a ošetrovanie pasienkov, lúk a trávnikovNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
377.BPVyužívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mliekaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
378.BPVyužívanie horských pasienkov na chov zvierat bez trhovej produkcie mliekaNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
379.BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 5--
381.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
382.BPVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
383.BPVýznam molekulových markérov liečivých rastlínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
384.BPVýznam rastlinných elicitorov v poľnohospodárstveRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / -- Petrovič, O.
385.BPVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.Dekanát FAPZ (FAPZ)B-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1--
386.DPVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
387.DPVyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách konopy siatejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
388.DPVyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách maku siatehoNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
389.BPVýživa a hnojenie trávnikovHric, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
390.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
391.BPVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
392.DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Macik, J.
393.BPVzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
394.BPVzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
395.BPZakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Čuchta, K.
396.BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
397.BPZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavna, P.
398.DPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
399.BPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
400.BPZdroje a možnosti využitia tanínov vo výživeRolinec, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-FAR, B-HIP, B-MZV, B-SCH, B-UPR, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
401.DPZhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
402.DPZhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Horňanský, F.
403.DPZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Gašparík, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
404.BPZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratHanusová, J.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
405.BPZhodnotenie odrodových pokusov spoločnosti Oseva Slovakia, a. s. vo vybraných lokalitách SlovenskaErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Édes, B.
406.DPZhodnotenie produkcie kukurice siatej vo vybranom podnikuRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
407.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
408.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
409.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
410.DPZhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPZhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
412.BPZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
413.BPZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)B-SCHSPUPodrobnosti témy0 / ----
414.BPZhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPZhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuFik, M.Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
416.DPZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchMlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
417.DizPZlepšovanie parametrov pôdy a zvyšovanie úrod racionálnou aplikáciou organických hnojívKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPUPodrobnosti témy0 / 3--
418.DPZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.Mlynek, J.Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--