Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.BPAgrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodínOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Peškovič, D.
8.DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
11.
DisP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
14.BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Andreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.DPAlternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
17.BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DisP
Analýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
21.
DPAnalýza genetickej rozmanitosti citrusovŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
23.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
25.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / --
26.
BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľkáKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
30.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
33.BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
34.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DPAnalýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Candrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-VLU
SPUPodrobnosti tématu1 / --
36.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
37.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 2
38.
BPAnalýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
39.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
40.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
41.
DP
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / -- Gnaľová, V.
45.
DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
48.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
50.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
BP
Analýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
53.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
DisP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
63.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.BPBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
66.
DisP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
67.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
68.
DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
69.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Gazdíková, D.
71.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
73.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.
BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
75.BPBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.DPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.BPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kohút, M.
82.DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
83.DPBuriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-VOR
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Balázs, Á.
84.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
85.
BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
86.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
88.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
89.
DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
90.ZPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 3--
91.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
92.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
94.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.DPEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
98.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
102.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
103.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
ZP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
106.
DP
Flóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
107.BPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
108.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3--
109.
ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
110.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.DisPFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
115.
BPFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
116.BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
117.DPFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
118.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
119.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
120.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
121.DisP
Fyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
122.
BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
123.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
124.BPFyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.
DisP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
128.DisP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.
DP
Genomické markéry alergénovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
130.
DisP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
131.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
133.
BP
GMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
135.
DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.
BP
História a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
2 / 2
137.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-SCH
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
138.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
141.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
DisP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
143.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
144.
BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
145.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Šimko, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
147.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemenaCandrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / -- Hlavatá, A.
149.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
150.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
151.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
152.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
153.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
154.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
157.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
158.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmu
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
159.
BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
160.DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
161.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnejKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
162.BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
Candrák, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
163.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Hanusová, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
164.BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
165.BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 3
--
167.DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
168.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
169.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
170.BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
171.
BPChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
172.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
173.DisPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
174.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
175.
BP
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
176.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
177.BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCHSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
179.
BPChyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
180.
DisP
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)D-AVRFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
182.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
183.BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
184.
DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2--
185.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
186.
BP
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
187.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
188.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
190.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
191.
BP
Konfliktné minerály Conflict MineralsKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
192.BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
193.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
194.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
BP
Kontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužov
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
196.
BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTP
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
197.
BPKoreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
198.
DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodinyŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
200.
BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-VSP
B-MRV
B-FAR
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
201.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
202.
DP
Manažment rodinnej farmy
Vavrišínová, K.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
203.
BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
206.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jalovičiarová, T.
207.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
208.BPMinulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Kolenčík, J.
209.BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Rožek, M.
210.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
211.
BPMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
213.DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
214.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
215.
BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
216.DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
217.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereáliíKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Bábsky, F.
219.DP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Ikrényi, I.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
220.BP
Morfometria prieduchového aparátu obilnín
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
221.DPMorfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
BP
Morfometrická charakteristika diviačích klov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Gajňák, M.
223.
BP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
224.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
225.
BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
226.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
227.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
228.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
229.
DisP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
230.
BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
231.BPMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
232.DPMožnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaní
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
233.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
234.
BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
236.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
237.DPNávrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siatehoNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
238.BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
239.BPObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
240.
DP
Odrodové rozdiely v raste a fotosyntetických reakciách ozimnej pšenice v podmienkach suchaOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
241.
DP
Optimalizácia fotosynteticky účinného svetla vo vertikálnom profile skleníkovej kultúry plodín vo vzťahu k rastovým a produkčným parametromOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
242.
BP
Optimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
243.
BP
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Valach, J.
244.
DP
Optimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcieZapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
245.BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
DisPOrganický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
247.BPPanalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
248.
BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
249.BP
Pestovanie energetických plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
250.BPPestovanie kukurice siatej na zrnoKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Psicová, G.
251.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
252.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
253.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
254.
BPPoľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
255.
BPPoľovnícke miešankyKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
256.
BP
Polyfenoly ako významné benefitné látky vo výžive
Habánová, M.Katedra výživy ľudí (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
257.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
258.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
260.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Sidorjak, S.
262.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
263.
BP
Poruchy srsti u hrubosrstých plemien psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
265.
BPPosúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
266.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
267.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
268.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
269.DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
270.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
271.BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
273.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / --
Iván, D.
274.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
275.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Nagy, N.
276.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / --
277.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
278.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
279.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
280.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
281.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
283.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
284.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 7
285.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
5 / 5
Hégerová, V.
Uhrin, T.
Pilková, K.
Gašpar, M.
Mižík, M.
286.
BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / --
--
287.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
288.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
289.BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
290.
BP
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
291.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
292.BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
293.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
294.
BP
Príčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VSP
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
295.BP
Príprava stavačov na Field Trial
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
296.ZP
Produkcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosť
Eliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 4
--
297.
BP
Produkčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovín
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
298.
DP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
299.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
300.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
301.
BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodinyZapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 3 Molnárová, K.
302.
BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
303.BPReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
304.
DP
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťaženíPožgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
305.BPReofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokovAndreji, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
306.
DP
Reprodukčná biológia vybraného rastlinného druhu
Ďurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
307.BPReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
308.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 3
--
309.
BP
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
311.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
312.
DP
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
313.BPRozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
314.
BP
Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Eliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
315.
DPSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
316.DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
317.
BPSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Juráček, M.Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-MZV
B-SCH
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
319.
DisP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu ERažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
320.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
321.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
322.
BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
323.DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob života
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
324.DPSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusKatedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
326.
BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
327.
DisPSymbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
328.DPŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
329.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
330.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
331.
BP
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Macko, L.
332.BPTerapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systémuKorczyk-Szabó, J.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kotlárová, N.
333.
BPTestovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Juhászová, B.
334.
BP
Testovanie zdravotného stavu u psov v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
335.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / --
336.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
337.DPÚčinok mykorízy na efektívnosť využitia vody a dusíka jačmeňa v podmienkach suchaOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
BP
Úloha koreňa v pestovaní a v šľachtení pre podmienky klimatickej zmeny
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
BP
Úloha symbiózy rastlín s pôdnymi mikroorganizmami v podmienkach klimatickej zmenyOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DisP
Úloha výživy a podiel ďalších behaviorálnych faktorov pri regulácii hmotnosti (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
341.DisPUplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVR
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
342.
BPUV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodínŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
344.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
BP
Včelie produkty a ich zdravotné účinky
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
346.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
347.BPVlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencieKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
348.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Kvočka, K.
349.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DisP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
351.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DisPVplyv exogénnych faktorov na reprodukčné parametre žrebcov (D)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
DisP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
354.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
355.DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Macák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.
BP
Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)B-FAR
B-VLU
B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
357.BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Molnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
358.DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
359.
DisP
Vplyv nízkosacharidovej diéty na redukciu hmotnosti a viscerálneho tuku u cvičiacich a necvičiacich respondentov (Externá forma)
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
DisP
Vplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. E
Macák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
361.DisPVplyv polyfenolov na vnútorné prostredie GIT a produkčné parametre brojlerových kurčiat (externá forma)
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZPFAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
362.
DP
Vplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatej
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
363.
DP
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
364.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
365.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
366.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
368.
BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
369.
DP
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
370.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
371.
DisP
Vplyv systému ustajnenia nosníc na produkciu, kvalitu a ekonomiku konzumných vajec (externá forma)Mellen, M.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
D-SZPFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
372.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
373.DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
374.DisPVplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVRSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
375.
DP
Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
376.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
377.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
378.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
379.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
382.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
383.
BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
384.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastochŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
385.BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
386.
DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
387.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Ernst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
388.
DPVýskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach SlovenskaToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
389.
DisPVýskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)Katedra ochrany rastlín (FAPZ)D-OCR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
DisP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)D-SZPFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
391.BPVysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
392.BPVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
393.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
394.DP
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Urminská, J.
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
395.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesaNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
396.
BP
Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
397.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
398.
BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínKatedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
399.
BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
400.BP
Význam mlieka vo výžive ľudí
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
401.BP
Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Dekanát FAPZ (FAPZ)B-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
402.DPVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
403.
DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
404.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
405.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
406.
DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
407.BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúk
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
408.BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
409.
BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
410.
DPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
411.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
412.BP
Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
413.
DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
414.
DPZhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
415.
DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.
BPZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
417.
DP
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
418.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
419.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
420.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
421.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
422.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
423.BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
424.BPZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
425.
DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Šrank, V.
426.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
427.
BPZhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Firment, F.
428.
DP
Zhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípaných
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
429.DisPZlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
430.DisPZmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
431.DP
Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 3 Jakubík, L.
432.
BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--