Summary of topics offered - Department of Mathematics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | P | R | T | U | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Farkašová, M.Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Hrušková, K.
2.
DT
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravín
Farkašová, M.Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Beňatinský, D.
3.
BT
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľov
Department of Mathematics (FEM)B-MAP
B-EKP
B-OBP
FEMDetails of topic
1 / 1
Szárazová, V.
4.
BT
EKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTI
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Faktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
6.BTFaktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
7.
DT
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuDepartment of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
BTInflácia ako makroekonomický javKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
9.
BTInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDepartment of Mathematics (FEM)
B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEMDetails of topic0 / 1
--
10.
BT
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Lagrange method in practical problems
Department of Mathematics (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / --
12.BT
Lagrangeova metóda v praktických úlohách
Kecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Mobilní operátori na Slovensku
Matušek, V.
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
14.DTPreferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovOrszághová, D.
Department of Mathematics (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
15.BT
PROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNII
Department of Mathematics (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
16.
BT
Rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktov
Országhová, D.
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
17.
BT
Trendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--
18.DT
Tvorba a analýza matematických modelov v ekonomike
Department of Mathematics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / --
--
19.DTUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektora
Department of Mathematics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
20.BTUplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1--
21.
DT
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na Slovensku
Department of Mathematics (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Michalčíková, K.
22.
BT
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Details of topic
1 / 1
23.
BT
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníDepartment of Mathematics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Šuláková, M.
24.DTVPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
25.
DTVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDepartment of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--