Prehľad vypísaných tém - Katedra matematiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | P | R | T | U | V

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Farkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Hrušková, K.
2.
DPCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
3.BPCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovKatedra matematiky (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Szárazová, V.
4.
BP
EKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DPFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu
Katedra matematiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.BP
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
7.DPHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Inflácia ako makroekonomický javKecskés, N.
Katedra matematiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Interakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.
Katedra matematiky (FEM)
B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BP
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov Slovenska
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Lagrange method in practical problems
Kecskés, N.
Katedra matematiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
12.BP
Lagrangeova metóda v praktických úlohách
Katedra matematiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Mobilní operátori na Slovensku
Matušek, V.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
14.
DP
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovKatedra matematiky (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.BP
PROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNII
Katedra matematiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BPRozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktov
Katedra matematiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.BPTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.DPTvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
19.
DPUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektora
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
20.
BP
Uplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovOrszághová, D.
Katedra matematiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na Slovensku
Farkašová, M.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
22.BPVplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DPVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRKatedra matematiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--