Summary of topics offered - Department of Mathematics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | E | F | H | I | K | L | M | P | R | T | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podnikuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hrušková, K.
2.DTCeloplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Beňatinský, D.
3.BTCena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-MAP
B-EKP
B-OBP
FEMDetails of topic1 / 1 Szárazová, V.
4.BTEKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTIBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
5.DTFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchoduOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
6.BTFaktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Peťovská, K.
7.DTHodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Hudec, R.
8.BTInflácia ako makroekonomický javKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
9.BTInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEMDetails of topic0 / 1--
10.BTKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
11.BTLagrangeova metóda v praktických úloháchKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
12.DTMobilní operátori na SlovenskuMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
13.BTPROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNIIBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
14.BTRozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktovOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
15.BTTrendy pracovnej migrácie v EurópePechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
16.DTTvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
17.DTUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
18.BTUplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajovOrszághová, D.Department of Mathematics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
19.DTUplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na SlovenskuFarkašová, M.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Michalčíková, K.
20.BTVplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanieDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMDetails of topic1 / 1 Vaľková, R.
21.BTVplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadeníMatušek, V.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Šuláková, M.
22.DTVPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
23.DTVývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRDrábeková, J.Department of Mathematics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--