Summary of topics offered - Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | K | N | O | P | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Anti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
SUADetails of topic
1 / 1
Mladá, M.
2.
DT
Kvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Belovičová, K.
3.
DT
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEM
Details of topic
1 / 1
4.BTObsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
5.
BT
Personalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Rybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEMDetails of topic0 / 1--
6.
BT
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovCentre of Education and Psychological Counseling (FEM)FEMDetails of topic
0 / 1
--
7.BTSociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEMDetails of topic0 / 1
--
8.
BT
Sociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEM
Details of topic
0 / 1
--
9.BT
Sociálny marketing a zero waste životný štýl
Rybanská, J.
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEMDetails of topic
1 / 1
10.DT
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Rybanská, J.Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)FEM
Details of topic
1 / 1
Slamený, A.
11.
BT
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEM
Details of topic
1 / 1
12.
BT
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEM
Details of topic
1 / 1
Duchovičová, D.
13.
DT
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
FEMDetails of topic
1 / 1
Kraslanová, M.