Prehľad vypísaných tém - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | K | N | O | P | S | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Anti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Mladá, M.
2.
DPKvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Belovičová, K.
3.
DP
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
4.BP
Obsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Šeben Zaťková, T.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.BPSociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.Poláček, M.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Sociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
BP
Sociálny marketing a zero waste životný štýl
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
10.DP
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Slamený, A.
11.
BP
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
13.
DP
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1