Summary of topics offered - Department of Social Science (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | H | N | O | P | S | V

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaDepartment of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Department of Social Science (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Bioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European CountriesMoravčíková, D.Department of Social Science (FEM)D-EPPA
FEM
Details of topic0 / 1
--
4.
BT
Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabiny
Pechočiaková Svitačová, E.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Eticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizácií
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
6.
BT
How political supremacy affects economy of Jamaica
Mravcová, A.
Department of Social Science (FEM)
B-IBASFEM
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Nezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
8.
DT
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniuDepartment of Social Science (FEM)B-EKPFEMDetails of topic
0 / 1
--
10.
BTPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniuDepartment of Social Science (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1--
11.
DTPostoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuDepartment of Social Science (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Karafová, M.
13.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.
Department of Social Science (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
14.
BT
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / ----
15.
DT
Sociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Moravčíková, D.
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
16.DTSpotrebiteľské správanie na trhu s kávou
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
17.
DT
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanie
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežeDepartment of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Department of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
20.BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regióneDepartment of Social Science (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
21.DisTVyužívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
Department of Social Science (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Význam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredí
Mravcová, A.Department of Social Science (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
23.BT
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych kríz
Mravcová, A.Department of Social Science (FEM)--SUA
Details of topic
0 / ----
24.
DT
Význam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvoja
Department of Social Science (FEM)
--
SUADetails of topic0 / ----