Summary of topics offered - Department of Social Science (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Topic supervisor:

* | E | P | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizáciíPechočiaková Svitačová, E.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
2.BTPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
3.BTVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--
4.BTVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Department of Social Science (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--