Prehľad vypísaných tém - Katedra spoločenských vied (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | H | N | O | P | S | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostredia
Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Porubčan, P.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DizPBioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European CountriesMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabiny
Pechočiaková Svitačová, E.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Eticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizácií
Pechočiaková Svitačová, E.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Križanová, R.
6.
BP
How political supremacy affects economy of JamaicaMravcová, A.
Katedra spoločenských vied (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Nezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledky
Pechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
BPPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniu
Katedra spoločenských vied (FEM)
B-EKPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniuBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
DP
Postoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniuMoravčíková, D.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktomKatedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Katedra spoločenských vied (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BP
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
15.
DP
Sociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)
Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
DPSpotrebiteľské správanie na trhu s kávouKatedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DPSúčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanieKatedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
18.BPVyužívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
19.
BPVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.BPVyužívanie fondov EÚ vo vybranom regiónePorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
21.
DizP
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
Katedra spoločenských vied (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BPVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredíMravcová, A.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
BP
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych krízMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.DPVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--