Summary of topics offered - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
2.
DTAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 1
3.DTAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic1 / 1
4.DTAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / --
5.
DT
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
6.
BTAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
7.
DT
Analýza vývoja hospodárenia vybraných obcí
Pietriková, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
8.
DT
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
10.
DT
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Analýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1--
12.
BT
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Huranová, I.
13.BT
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
14.DTAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUADetails of topic1 / 1
15.
DT
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-MAP
I-EKP
FEM
Details of topic0 / 1--
16.
DisTDeterminants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DT
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.
DisT
Eco-efficiency of Agriculture in the EUDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPPA
SUA
Details of topic
0 / --
--
19.
DisT
Eko-efektívnosť poľnohospodárstva SR
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUA
Details of topic
0 / --
--
20.
DTEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
21.
DTEmisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
22.
BT
Emisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
23.
DT
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaníHanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEM
Details of topic
1 / 1 Lieskovská, M.
24.
DT
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Hodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
0 / --
--
26.
BT
Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Hanová, M.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
27.
DT
Hodnotenie projektových podpôr PRV v SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
28.
BT
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1
--
29.
DT
Identifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizika
Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Paulíková, M.
30.
DTIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Stanová, M.
31.
DT
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Drábeková, J.
32.
DTKomparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
Pólyová, L.
33.BT
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)B-KMEFEMDetails of topic
0 / 1
--
34.
DT
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operations Research (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
35.
DT
Komparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1 Csengődyová, B.
36.
DT
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajín
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEMDetails of topic
1 / 1
37.
DisT
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
D-EPP
SUADetails of topic
0 / --
--
38.
BT
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KMESUADetails of topic
0 / --
--
39.
DTManažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / --
Jakubík, L.
40.
BTManažment obchodu na akciových trhoch
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
41.
DT
Marketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DP
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic
0 / 1
--
42.
DT
Meranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mlieka
Fandel, P.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / --
--
43.DT
Metódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxi
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
44.DT
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcov
Bartová, Ľ.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajinách
Palkovič, J.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KMEFEM
Details of topic
1 / --
46.DTPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / 1 Mrva, M.
47.BTPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-EKP
SUADetails of topic
0 / 1
--
48.DTRegionálne disparity krajín EÚRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic1 / 1 Čopjaková, Ž.
49.BTRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Schlarmannová, J.
50.
DT
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
51.DisTSegmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Skúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravínDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUADetails of topic1 / 1 Putalová, L.
53.
BT
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / --
--
54.BT
Socio-ekonomické faktory kriminality
Richterová, E.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
55.BTŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
1 / --
56.
BT
Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEMDetails of topic
1 / 1
57.
DT
Tvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekte
Repiský, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
Gerhát, M.
58.DT
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚ
Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
Sihelská, P.
59.DTUdržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajín
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / 1
60.
DT
Vplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvo
Palkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
SUADetails of topic1 / --
61.
DTVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovDepartment of Statistics and Operations Research (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / ----
62.DT
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostredia
Palkovič, J.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEM
Details of topic
1 / --
63.DT
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEMDetails of topic
1 / 1
64.
BTVplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariemFandel, P.
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KMEFEMDetails of topic0 / ----
65.
DT
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosť
Richterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)I-KMEFEMDetails of topic1 / 1 Máliková, S.
66.DTVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
I-KME
FEM
Details of topic1 / 1 Chreneková, A.
67.BT
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.
Hanová, M.Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic
1 / 1
68.
BT
Vývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SR
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
B-KME
FEM
Details of topic0 / 1--