Prehľad vypísaných tém - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Bartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
3.
DP
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚ
Matejková, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Demčáková, R.
4.
DP
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Vitková, H.
5.
DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy
1 / --
Vargová, M.
6.BP
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít
Poláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Analýza vývoja hospodárenia vybraných obcí
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-EKPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovaľ, M.
11.BPAnalýza vývoja spotreby vybranej komodity
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.BP
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Palkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
DPAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Benčatová, M.
15.
DP
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-MAP
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.DizPDeterminants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPA
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
17.
DP
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.DizPEco-efficiency of Agriculture in the EU
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPPASPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DizPEko-efektívnosť poľnohospodárstva SRKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DP
Ekonomické disparity krajín EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Emisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BP
Emisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
23.
DPFundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Lieskovská, M.
24.
DP
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1
--
25.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Hodnotenie projektových podpôr PRV v SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
28.
BP
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.DP
Identifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizika
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Paulíková, M.
30.
DP
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Stanová, M.
31.DP
Komparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DP
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚ
Poláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Pólyová, L.
33.
BPKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.
DP
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
35.DPKomparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy1 / 1
36.
DP
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajínKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Törjék, G.
37.
DizP
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónoch
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KMESPUPodrobnosti témy0 / --
--
39.
DP
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnosti
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / --
40.
BP
Manažment obchodu na akciových trhoch
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.DP
Marketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DP
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DPMeranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mlieka
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DPMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.DP
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Misárová, N.
46.
DP
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040
Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
BP
Prognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030
Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-EKP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Regionálne disparity krajín EÚ
Richterová, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
BP
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBA
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
50.
DP
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Zach, H.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy1 / 1
51.DizPSegmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1
--
52.
DP
Skúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravín
Sojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Putalová, L.
53.
BP
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SR
Matejková, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.BP
Socio-ekonomické faktory kriminality
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEMPodrobnosti témy1 / --
56.
BPTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
57.
DP
Tvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekte
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Gerhát, M.
58.DPUdržateľná spotreba potravín v krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
DP
Udržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajínSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy1 / 1
60.DPVplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvoPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPU
Podrobnosti témy
1 / --
Dráb, J.
61.DPVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
62.
DP
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / --
63.
DPVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch svetaKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Nikel, A.
64.BP
Vplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariem
Fandel, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
65.
DP
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosť
Richterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy
1 / 1
Máliková, S.
66.
DP
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Chreneková, A.
67.
BP
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
68.BPVývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SRPoláková, Z.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--