Prehľad vypísaných tém - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAgricultural Producers Organisations Membership EffectsBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPAnalýza príjmu a životných podmienok domácností pod úrovňou životného minimaMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Balášková, A.
4.DPAnalýza spotreby potravín v SRPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
5.BPAnalýza vývoja cien vybraných komodítPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Černová, S.
6.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAnalýza vývoja spotreby vybraných komodítPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Mahríková, A.
9.DPAnalýza vývoja zahraničného obchodu a jeho význam v hospodárstve SR a vybranej krajinyPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / -- Morongová, R.
10.DPAnalýza zahraničného obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkamiPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Kamencayová, N.
11.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPAnalýza životnej úrovne obyvateľstva vo vybranom regiónePietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Mušinská, K.
13.BPDiskretizácia spojitých náhodných veličínBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Murdza, D.
14.DPDisparity regiónov na základe kontextových indikátorov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Belinska, S.
15.DizPEfekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciáchBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPEkonomická aktivita obyvateľstva v krajinách V4 a jej vplyv na demografický vývojPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
18.DPEmisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Janovičová, L.
19.BPHodnotenie eko-efektívnosti krajín EÚ v sektore poľnohospodárstvaFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Rusňáková, K.
20.DPHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
21.DizPHodnotenie ekonomických efektov podpory odbytových organizácií poľnohospodárskych výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
23.DPHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
24.DPHodnotenie strategických zámerov v oblasti rastlinnej výroby so zohľadnením rizikaRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Hamranová, I.
25.DPHodnotenie udržateľného rozvoja a kvality života pomocou vybraných indikátorovMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kmecová, I.
26.DPHodnotenie výkonnosti poľnohospodárskych podnikov z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti.Fandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPHodnotenie zeleného rastu vybraných krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Andelová, O.
28.BPIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Seresová, V.
29.DPKomparácia krajín Európy z hľadiska udržateľného rozvojaSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Gabrhelová, K.
30.DPKomparácia krajín Európy z hľadiska vybraných demografických ukazovateľovSojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Marcinčin, T.
31.DPKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Macháliková, D.
32.DPKomparatívna analýza výdavkov domácnostíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Pecháčová, S.
33.DPKonkurencieschopnosť vybraných krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Podolanová, A.
34.DPKvalita života v krajinách EUPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Dobosová, K.
35.DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPMedzinárodné porovnania vzorcov konzumácie potravínBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPMeranie eko-efektívnosti poľnohospodárskej výroby - aplikácia smerových dištančných funkciíFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Režová, N.
39.BPMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPModelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kudry, F.
41.DPModelovanie počasia na Slovensku a jeho vplyv na poľnohospodársku produkciuBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Šulová, M.
42.DPNárodné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývojaObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
43.BPNezamestnanosť mladých ľudí v SRPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, R.
44.DPOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPOptimalizácia výrobnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku prostredníctvom modelu lineárneho programovania.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKP, B-MAP, B-MPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
46.DizPPerformance of Farms in Slovakia from the Aspect of Program and Managerial Efficiency: A Multi-directional Efficiency Analysis ApproachFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPPorovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mičeková, J.
48.DPRegionálne disparity na území Slovenskej republikyRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Koricinová, L.
49.DPRegionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Simon, A.
50.BPRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím Solvera a VBAFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
52.DPSkúmanie realitného trhu na SlovenskuBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gabrišová, J.
53.DPSkúmanie ukazovateľov a indexov bezpečnosti potravín a výživyBenda Prokeinová, R.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kolčáková, M.
54.BPSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
55.DPSocioekonomické postavenia Slovenska v Európskej únii.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Malinová, I.
56.DPSystém zdravotného poistenia v Slovenskej republikePoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Tkáč, F.
57.BPŠtatistická analýza zamestnanosti a pracovných možností vybraného regiónu SR.Matejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kľúčovský, A.
58.DizPThe Impact of the Agricultural Producers Organisations Support on Performance of their MembersBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPTvorba a hodnotenie investičných zámerov pomocou modelovej techniky.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášiková, A.
60.DPViackriteriálny benchmarking bankových produktovHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
61.DPViacperiodický simulačný model pestovania a spracovania rýchlorastúcich drevínRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Leskovská, L.
62.DPVplyv dotácií na výkonnosť poľnohospodárskych podnikov - inputovo špecifický prístupFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Slabá, M.
63.DPVplyv priamych platieb na efektívnosť poľnohospodárstva v krajinách EUPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Daneková, M.
64.DPVplyv sociálneho zabezpečenia na natalitu v Slovenskej republikePoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Krenželoková, L.
65.DPVplyv vybraných ukazovateľov na konkurencieschopnosť krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
66.DizPVýkonnosť poľnohospodárskych podnikov SR z hľadiska manažérskej a programovej efektívnosti: aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPVývoj spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujúMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Látečková, D.
68.BPVývoj zamestnanosti v regiónoch Slovenskej republikyPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Jankovičová, K.
69.DPZhodnotenie rizika investičného zámeruPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPZmeny vo vzdelanostnej štruktúre obyvatelstva SR a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
71.BPŽivotná úroveň obyvateľov vybraných krajín sveta.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--