Prehľad vypísaných tém - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | I | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaľavská, R.
3.DPAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Demčáková, R.
4.DPAnalýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vitková, H.
5.DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Vargová, M.
6.BPAnalýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodítPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAnalýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPAnalýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAnalýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, M.
11.BPAnalýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorovPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Huranová, I.
13.BPAnalýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelaniaRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAnalýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / 1 Benčatová, M.
15.DPAnalýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podnikuRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-MAP
I-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPEmisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
19.BPEmisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
20.DPFundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaníHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Lieskovská, M.
21.DPHodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupyFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
23.BPHodnotenie podnikateľského prostredia na SlovenskuHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPHodnotenie projektových podpôr PRV v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
25.BPIdentifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritériíRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPIdentifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, M.
27.DPIdentifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.Repiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Stanová, M.
28.DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Drábeková, J.
29.DPKomparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pólyová, L.
30.BPKomparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPKomparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
32.DPKomparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Csengődyová, B.
33.DPKompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajínPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Törjék, G.
34.BPKvalita podnikateľského prostredia v regiónochPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMESPUPodrobnosti témy0 / ----
35.DPManažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Jakubík, L.
36.BPManažment obchodu na akciových trhochPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPMeranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mliekaFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
39.DPMetódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPOdhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcovBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
41.DPPotravinová dostatočnosť vo vybraných krajináchPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Misárová, N.
42.DPPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Mrva, M.
43.BPPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPRegionálne disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Čopjaková, Ž.
45.BPRiešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBAFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Schlarmannová, J.
46.DPSegmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnostiZach, H.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kohút, I.
47.BPSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
48.BPSocio-ekonomické faktory kriminalityRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
49.BPŠtatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Gerhátová, S.
50.BPTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modeluRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Jéney, A.
51.DPTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Gerhát, M.
52.DPUdržateľná spotreba potravín v krajinách EÚHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Sihelská, P.
53.DPVplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvoPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMESPUPodrobnosti témy1 / -- Dráb, J.
54.DPVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
55.DPVplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / -- Ščevlíková, B.
56.DPVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch svetaHanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy1 / 1 Nikel, A.
57.BPVplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariemFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / ----
58.DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
60.BPVýdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.Hanová, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPVývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SRPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti témy0 / 1--