Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | B | O | R | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Slamka, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.BT
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)
Zapletalová, A.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--SUA
Details of topic
1 / 1
3.DT
Optimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcie
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
4.
BT
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodinyDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
1 / 3
5.
BT
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
6.
DisT
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
Varga, L.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
D-AVRSUADetails of topic0 / 1
--
7.BT
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
DisT
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Kováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
D-AVR
SUA
Details of topic
0 / --
--
9.DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Hanáčková, E.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
10.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
11.
DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
12.
DT
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / ----
13.
BT
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
14.
BT
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
Kováčik, P.
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
15.
DTVýživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
16.
BT
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Kováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Zhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojenia
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 3
--